Vallen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Inleven

Titel Vallen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Inleven
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus inleven
Je leert je inleven in de belevingswereld van het hoofdpersonage.
Gemaakt door Danielle van der Schaft

Vraag 1


De keuzes die iemand maakt, kunnen bepaald worden door die persoon zelf, maar ook door mensen uit zijn omgeving. Door wie worden de keuzes bepaald die jij maakt? Licht je antwoord toe aan de hand van twee of meer duidelijke voorbeelden uit je eigen leven.


Vraag 2Vind je Lucas een sympathiek personage of juist niet? Licht je antwoord toe aan de hand van een of meer voorbeelden.


Vraag 3Lucas steekt het asielzoekerstehuis in brand. Zou jij hetzelfde gedaan hebben of zou jij het niet zover hebben laten komen? Op welk moment zou jij anders hebben gehandeld?


Vraag 4Leg aan de hand van voorbeelden uit het boek uit hoe Lucas ertoe kwam om het asielzoekerstehuis in brand te steken. Welke redenen geeft het verhaal voor Lucas' handelen?


Vraag 5Lucas doet iets wat de meeste mensen zullen veroordelen. Kun je desalniettemin begrip hebben voor Lucas? Licht je antwoord toe.