Vallen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motieven

Titel Vallen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motieven
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus motieven
Je leert verschillende motieven uit het boek analyseren.
Gemaakt door Danielle van der Schaft

Vraag 1


De titel Vallen kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Leg dit uit.


Vraag 2In dit boek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van motieven. Bestudeer de Literaire theorie. Onderstaande motieven kun je uit het boek halen:
- kettingzaag
- hout
- Caitlins dansen
- de ganzen
- de titel


Vraag 3Kies ieder twee verschillende motieven uit en beschrijf of dit een verhaalmotief of een leidmotief is.


Vraag 4Motieven verwijzen vaak naar andere zaken in het verhaal. Zo ook hier. Leg, ieder voor zich, van de bij vraag 3 gekozen motieven uit, waarom ze in het verhaal opgenomen zijn. Welke betekenissen kunnen jullie aan deze motieven toekennen? Probeer zoveel mogelijk betekenissen toe te kennen. Als je dit een moeilijke vraag vindt, mag je best gebruik maken van internet om een antwoord te vinden. Vermeld in dat geval wel de bron!


Vraag 5Wissel opdracht 3 en 4 uit en probeer het samen eens te worden.Zijn jullie door het maken van deze opdracht anders over het boek gaan denken? Licht jullie antwoord toe.

(Literaire)theorieEen motief  is een element dat meerdere keren herhaald wordt. Daardoor vallen ze op en word je als lezer op het spoor gezet van waar het in het boek om gaat. In de literatuurwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten motieven:

Verhaalmotieven worden ook wel aangeduid als concrete motieven. Ze bevinden zich in de verhaallaag, ze zijn zichtbaar in het verhaal.

Abstracte motieven komen niet expliciet in het verhaal  voor, maar die moet je zelf afleiden en proberen te verwoorden. Vaak gaat het om vrij algemene begrippen, zoals eenzaamheid, eeuwigheid, liefde, verlies, verslaving, etcetera.

Een grondmotief  is de visie die uit een roman spreekt en die je vaak wel in één zin kunt formuleren. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden. Daarom is het belangrijk dat je argumenten kunt aandragen voor het grondmotief dat jij hebt geformuleerd.

Een leidmotief, ten slotte, is een steeds terugkerend element. Dat kan een kleur, een bepaalde zin of zinsdeel, een voorwerp, een symbool of handeling zijn. Een leidmotief kan een eigenschap van een bepaald personage benadrukken, maar ook verwijzen naar het grondmotief.
Zie ook: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 113-114.