Vallen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Oordeel

Onderaan deze opdracht vind je vijf stellingen over het boek Vallen.

Titel Vallen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Oordeel
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus oordeel
Je leert een kritisch oordeel beargumenteren.
Gemaakt door Danielle van der Schaft

Kies een van de stellingen uit en reageer daarop in een kort, eenvoudig betoog. Denk daarbij aan dat je betoog bestaat uit:
a. een inleiding waarin je o.a. de stelling formuleert;
b. een middenstuk bestaande uit drie alinea's, waarin je in elke alinea één argument uitwerkt dat je stelling ondersteunt;
c. een conclusie waarmee je je betoog afsluit.


Stellingen:

  1. De titel Vallen is te vergezocht.
  2. Eigenlijk is Lucas de echte held in dit verhaal.
  3. Lucas en zijn opa lijken niet op elkaar.
  4. Anne Provoost heeft haar details heel goed gekozen.
  5. Het is goed dat er weer mensen opgevangen worden in het klooster.