Vallen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verfilming

Vallen is verfilmd in het Engels als Falling.

Titel Vallen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Verfilming
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verfilming
Je leert analyseren van en reflecteren op de verteltechniek.
Gemaakt door Danielle van der Schaft
Bron youtube.com | 'Interview Anne Provoost over Falling, the movie'

Vraag 1


Bekijk de film. Wat vond je beter, het boek of de film? Leg duidelijk uit waarom.


Vraag 2Maak een schematisch overzicht van de verschillen tussen het boek en de film. Besteed aandacht aan:
a. de personages (komen in het boek en film dezelfde personages voor?)
b. de gebeurtenissen (komen in het boek en film dezelfde gebeurtenissen voor?)
c. de vormgeving (vind je de vormgeving passen bij de sfeer van het boek?)
d. de chronologie (verloopt de film chronologisch hetzelfde als het boek?)
e. opvallende andere verschillen


Vraag 3Bekijk een kort interview met Anne Provoost over Falling (bron 1). Denk je dat Anne Provoost tevreden zal zijn geweest met de verfilming van haar boek? Leg duidelijk uit.