Vallen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld

Verschillende personages in Vallen houden er verschillende wereldbeelden op na. Je zou kunnen zeggen dat uit de roman in haar geheel het wereldbeeld van Anne Provoost spreekt.

Titel Vallen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Wereldbeeld
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld
Je leert het wereldbeeld van personages en de auteur analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron anneprovoost.be | interviews met Anne Provoost over Vallen

A


Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het wereldbeeld van personages die hieronder genoemd worden. Waar geloven zij in? Waar streven zij naar? Hoe denken zij over belangrijke levenskwesties zoals liefde, dood, toeval, schuld en verantwoordelijkheid, goed en kwaad, de waarde van het leven? Doe dit voor:
a. Lucas
b. Lucas' grootvader
c. Lucas' moeder
d. Benoit
e. Caitlin


BWelk van de personages vertegenwoordigt volgens jou het wereldbeeld van Anne Provoost het beste? Licht je antwoord toe aan de hand van twee citaten uit Vallen.


CControleer je antwoord bij B door interviews met Anne Provoost te lezen of te bekijken waarin ze het over deze levenskwesties heeft (zie bijvoorbeeld bron 1). Citeer de bruikbare uitspraken.


(Literaire)theorieWereldbeeld
 - Voorstelling die iemand of een bepaalde groep van mensen zich gevormd heeft omtrent de werkelijkheid van de wereld […] (Van Dale)
Wereldbeschouwing - Geheel van voorstellingen en denkbeelden over de wereld en het mensdom […] (Van Dale)