Camera Obscura: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Speaking names

Deze opdracht gaat over drie verhalen: 'Een onaangenaam mens uit de Haarlemmerhout', 'De familie Stastok' en 'De familie Kegge'.

Namen van personages zeggen soms iets over hun uiterlijk. Denk maar aan Roodkapje en Sneeuwwitje. Als een naam iets zegt over het karakter van een personage, hebben ze een 'speaking name' (letterlijk: een sprekende naam; een naam die iets vertelt over het personage). Een groot aantal personages in Camera Obscura heeft zo’n speaking name. Zie ook Literaire theorie.

Titel Camera Obscura
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Speaking names
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus speaking names
Je leert een betekenis te geven aan de namen van personages.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 heiligennet.nl | voor de betekenis van voornamen
Bron 2 gtb.inl.nl | historische woordenboeken

A

Vraag 1


Wat betekent jouw voornaam? Als je dat niet weet, kun je het opzoeken in bron 2.   


Vraag 2

Is jouw naam een speaking name, dus zegt hij iets over hoe je bent, je karakter of bepaalde eigenschappen? Leg je antwoord uit.   


Vraag 3

Heb jij een bijnaam of ken je mensen die een bijnaam hebben? Zo ja, welke?   


Vraag 4

Wat is het verschil tussen een bijnaam en een speaking name?


B

'Nurks', zoals de pedante neef van Hildebrand heet in 'Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout', is een bestaand Nederlands woord.

Vraag 1

Wat betekent 'nurks'?   


Vraag 2

Laat aan de hand van drie voorbeelden uit 'Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout' zien dat hier Nurks een speaking name is.   


Vraag 3

De volgende personages hebben eveneens een speaking name. Hun namen kun je niet opzoeken in een woordenboek; je moet de betekenis van hun naam afleiden. Leg aan de hand van voorbeelden uit het boek uit wat de relatie is tussen de namen van de volgende personages en hun karakter of bijzondere eigenschappen.   
Raadpleeg de bronnen.   
Uit 'De familie Stastok':

  • Stastok
  • (Dolf van) Brammen
  • de heer Dorbeen
  • mejuffrouw van Naslaan (hint: na-slaan)   


Vraag 4

In 'De familie Kegge' hebben de personages minder sprekende namen, maar met een beetje moeite kun je ook de volgende namen aan de personages koppelen:

  • meneer Van der Hoogen
  • (Suzette) Noiret (hint: denk de symbolische waarde van noir=zwart)
  • Henriëtte


Vraag 5

Welke van de acht namen die je hebt onderzocht, heeft niet alleen betrekking op het personage, maar ook op de 'stand' (bevolkingsgroep) als geheel waarmee Hildebrand de spot drijft? Leg je antwoord uit aan de hand van concrete voorbeelden uit Camera Obscura.


(Literaire) theorie

'Naamgeving van het personage en "speaking names"', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 108