De Metsiers: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

In De Metsiers wordt elk hoofdstuk verteld vanuit een andere ik-verteller. Er zijn zes verschillende ik-vertellers.
Door deze vertelwijze 'krijgt de lezer de indruk dat elke figuur in zichzelf opgesloten zit, gevangen in zijn vel' (H. Bousset, in: Lexicon van literaire werken)

Titel De Metsiers
Niveau boek 4
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert welk effect het ik-perspectief kan hebben.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 H. Bousset, 'Hugo Claus, De Metsiers', in: Lexicon van literaire werken
Bron 2 M. ten Wolde, 'Debuteren met een meesterwerk', in: Diepzee, september 1992

Schrijf een betoog waarin je uitlegt wat je van deze uitspraak vindt. Ondersteun je argumenten met voorbeelden uit het boek. Betrek daarin ook de overgang van het perspectief van Ana naar Jim Braddok (p. 38-39). Maak gebruik van de gegeven bronnen.