De zwarte met het witte hart: Opdracht

Opdracht niveau 4 | (Auto)biografie

Titel De zwarte met het witte hart
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | (Auto)biografie
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus (auto)biografie
Je leert reflecteren op het al dan niet (auto)biografische karakter van de roman.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron 1 Magonia', in: Magonische verhalen, Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, p. 129-139
Bron 2 volkskrant.nl | Jan Tromp, 'Japin over pesten. De wonden gaan weg maar de woorden blijven altijd bij je', in: de Volkskrant, 10 november 2012
Bron 3 'Autobiografisch schrijven', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 22-28

A


Vraag 1

       a. Heb jij wel eens een autobiografische roman gelezen of een autobiografische film gezien?
              Noteer de titels.
       b. Houd jij van autobiografische romans of films? Waarom (niet)?


Vraag 2


Geef van de onderstaande stellingen aan of ze juist zijn of onjuist.
           A. Arthur Japin is een allochtone Nederlander.        
           B. Arthur Japin is opgegroeid in West-Afrika.
           C. Arthur Japin voelt zich niet echt thuis in Nederland.
           D. Arthur Japin is goed bevriend met de leden van het Koninklijk Huis.

           Antwoorden: tsiujno njiz negnillets ellaBVraag 1


Is De zwarte met het witte hart een autobiografische roman, denk je? Licht je antwoord toe.


Vraag 2


Lees het verhaal 'Magonia', dat verscheen in de gelijknamige verhalenbundel van Japin (zie bron 1). Zou dit verhaal autobiografisch kunnen zijn? Licht je antwoord toe.


Vraag 3


Lees bron 2. In dit artikel lees je meer over de auteur Japin en zijn jeugd. Zie je hierin dingen die je herkent van de hoofdpersonen (of wat zij meemaken) in De zwart met het witte hart en 'Magonia'? Benoem waar je overeenkomsten ziet.


Vraag 4In het Basisboek literatuur (bron 3) wordt een onderscheid gemaakt tussen drie autobiografische producten: autobiografische geschriften, autobiografische romans en romans met autobiografische elementen. Kijk nog eens terug naar je antwoorden bij vraag B1-3. In welke categorie vind je dat De zwarte met het witte hart past en in welke categorie past 'Magonia'? Onderbouw je beide standpunten met minstens twee voorbeelden uit de roman respectievelijk het verhaal.


Vraag 5


Is jouw kijk op autobiografisch werk veranderd door het maken van deze opdracht? Licht je antwoord toe.