Het behouden huis: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Titel Het behouden huis
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de relatie tussen betekenis en omvang van een verhaal.
Gemaakt door Martijn Koek

A


Vraag 1


Lees jij altijd dunne boeken? Zo ja: waarom? Zo nee: waarom nu dan wel?   


Vraag 2


Het behouden huis is absoluut een dun boek. Toch staat het ingeschaald op niveau 4. Zegt dat iets over dat niveau of iets over het boek, denk je? En wat zegt het daar dan over?


B


Vraag 1


In de jongerenkrant Seven Days stond ooit een artikel waarin werd verteld waarom dunne boeken zo fijn zijn. Ze noemden vijf redenen, die je hieronder in de tabel ziet staan.   
Voldoet Het behouden huis aan dit rijtje positieve kenmerken? Onderzoek dat door tabel 1 verder in te vullen.   


Vraag 2


Omcirkel het juiste antwoord en vul aan: Het behouden huis is typisch zo'n / helemaal niet zo'n / gedeeltelijk zo'n boek als in Seven days beschreven wordt, want …


tabel 1

Waarom een dun boek fijn is Geldt dat ook voor Het behouden huis? Ja/nee Korte toelichting
Het probleem wordt meteen duidelijk gemaakt.
Je komt gemakkelijk in het verhaal.
Het zijn probleemboeken.
Ze zijn spannend.
Ze lijken vaak eenvoudiger dan ze zijn.

C
 

Vraag 1


Hoewel Het behouden huis al heel dun is, had het misschien nog wel dunner gekund. Neem nu het deel over de kat. Dat beslaat bij elkaar zo'n drie pagina's. Lees die pagina's nog eens (blz. 35 'Onder mijn kamerdeur …' t/m 40 ('…wrede beslissing.'). Kijk nog eens naar tabel 1. Past dit deel van het verhaal  bij de positieve kenmerken van dunne boeken? Waarom wel/niet?   


Vraag 2


In een dun boek neemt Hermans de tijd voor een verhaal over een kat. Sterker nog: op de  kaft van de eerste druk van Het behouden huis staat ook een kat (zie de afbeelding hiernaast). Stel je voor dat W.F. Hermans het hele verhaal over de kat uiteindelijk toch had weggelaten. Wat voor gevolg zou dat volgens jou hebben voor de betekenis van het verhaal? 

D


Vraag 1Stel je voor: de erfgenamen van Hermans vinden dat Het behouden huis eigenlijk wel dikker  kan. Ze schrijven een prijsvraag uit: 'Verbouw het behouden huis!' en jij doet mee. Wat ga jij uitbreiden? Kies uit: een stuk voor het begin van het verhaal, waarin je meer te weten komt over het verleden van de hoofdpersoon / een stuk in het midden van het verhaal, zodat je  nog meer te weten komt over de belevenissen van de hoofdpersoon / een stuk aan het eind, zodat je weet hoe het verder gaat met de hoofdpersoon / iets anders, namelijk … Leg je keuze ook uit.


E


Vraag 1Een vriend(in) vraagt je om advies. Z/hij wil een dun boek lezen, want z/hij heeft haast. Raad je hem/haar Het behouden huis aan? Geef je mening en onderbouw die met minimaal drie argumenten die je haalt uit je  antwoorden op de A-, B-, C- en D-vragen.