Het behouden huis: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Emoties

Waarschuwing: voor deze opdracht moet je een filmpje bekijken over de oorlog in Afghanistan. Dit bevat beelden die je als schokkend zou kunnen ervaren. Als je niet naar het filmpje wilt kijken, kies je een andere opdracht.
Deze opdracht kun je individueel maken of samen met iemand anders. In het laatste geval lees je 'jullie' voor 'je'.

Titel Het behouden huis
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Emoties
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus emoties
Je leert reflecteren op de werking van al dan niet beschreven emoties.
Gemaakt door Martijn Koek
Bron YouTube | 'American soldier breaks down'

A

Vraag 1


Wat denk je: is een oorlogssituatie een situatie waarin veel heftige emoties een rol spelen, of juist niet? Leg je antwoord uit.   


Vraag 2


Neem de volgende heftige emoties: angst, woede, verdriet, medelijden, afschuw. Welke emoties voelde je  tijdens het lezen van Het behouden huis? Je mag uiteraard ook zelf emoties toevoegen.


B


Vraag 1


Bron 1 is een link naar een Youtube-filmpje over Amerikaanse soldaten in Afghanistan. Bekijk dit filmpje. Het is in het Engels, maar wel goed te volgen. De afkorting I.E.D. staat voor 'improvised explosive device' - een zelfgemaakte bom/mijn dus.   
Kijk nog eens naar het rijtje emoties bij vraag A2. Welke emotie(s) voelde je tijdens het filmpje? Leg uit op welke momenten je die ervoer.   


Vraag 2


Hoe zou het eigenlijk komen dat we soldaten vrijwel nooit zien huilen?   


C


Vraag 1


De hoofdpersoon van Het behouden huis bevindt zich, net als de Amerikaanse soldaten uit het filmpje hierboven, midden in de oorlog. Welke emoties ervaart hij? Vul hiervoor tabel 1 in.   


Vraag 2


Kijk nog eens naar de derde kolom van tabel 1 en lees de stukjes waarnaar je hebt verwezen nog eens door. Hoe vaak noemt de hoofdpersoon de emotie die hij op dat moment ervaart letterlijk, bij de naam?   


Vraag 3


Vind je Het behouden huis een emotioneel boek?


tabel 1

Emotie Wordt deze ervaren door de hoofdpersoon? Omschrijf het moment in het verhaal waar dat gebeurt.
Angst
Woede
Verdriet
Medelijden
Afschuw
[vul hier zelf een emotie in]
[vul hier zelf een emotie in]

D

   
Vraag 1


Kijk nog eens naar je antwoord op vraag A1 en vergelijk het met de antwoorden op de daarop volgende vragen. Ben je het nog eens met je oorspronkelijke antwoord op vraag A1? Waarom wel/niet?   


Vraag 2


Kijk terug naar je antwoord op vraag C3. Welke reden(en) zou W.F. Hermans kunnen hebben om zijn novelle emotioneel/juist niet emotioneel te laten zijn?