Het behouden huis: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre

Titel Het behouden huis
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Genre
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus genre
Je leert over genreverwachtingen.
Gemaakt door Martijn Koek
Bron literatuurgeschiedenis.nl | 'W.F. Hermans'

A Maak deze vragen voordat je de novelle gaat lezen.


Vraag 1


Wat verwacht jij van een oorlogsroman? Denk aan: verloop van het verhaal, spanning, afloop, personages, sfeer.   


Vraag 2


Heb je al eerder oorlogsromans gelezen of oorlogsfilms gezien die voldeden aan die verwachtingen? Zo ja: welke?


B Maak deze opdrachten nadat je de novelle hebt gelezen.


Vraag 1


Vanaf de eerste bladzijde is duidelijk dat Het behouden huis zich afspeelt in de oorlog. Herlees de eerste vijf bladzijden. Aan welke van de verwachtingen die je beschreven hebt, wordt op deze eerste bladzijden voldaan?   


Vraag 2


Doet Het behouden huis je in die eerste bladzijden denken aan een oorlogsverhaal dat je eerder hebt gelezen of gezien? Zo ja: welk? Zo nee: waarom niet?


C


Vraag 1


Op bladzijde 7 staat het volgende stukje:   
'Maar iedereen gaat dood, ook al zou er nooit oorlog zijn. Wat maakt oorlog voor verschil? - Zich iemand indenken die geen geheugen heeft, die aan niets kan denken dan wat hij ziet, hoort en voelt … voor hem bestaat er geen oorlog. Hij ziet deze heuvel, de lucht, hij voelt de droge vliezen van zijn keel krimpen, hij hoort het knallen van ... hij zou een geheugen moeten hebben om te weten waarvan. Hij hoort knallen, hij ziet hier en daar mensen liggen, het is warm, de zon schijnt, drie vliegtuigen oefenen zich in het reclameschrijven. Er is niets aan de hand. Oorlog bestaat niet.'   
Past dit citaat bij de verwachtingen die je hebt opgeschreven? Zo ja: op welke manier? Zo nee: waarom niet, waar wijkt het in af?    


Vraag 2


Op blz. 53, vlak nadat de hoofdpersoon de vrouw vermoord heeft, staat het volgende:   
'Deze benen schaal met zijn bekleding van beweeglijk vel, daar komt alles vandaan: de andere mensen, de wereld, de oorlog, de dromen, de woorden, de daden die zo vanzelf gaan dat men zich niet kan voorstellen ooit tot denken in staat geweest te zijn; zo vanzelf, alsof iemands daden de gedachten van de wereld zijn. Je zou een tweede hoofd moeten hebben om te begrijpen wat dat éne hoofd is, maar ik heb er maar een, hier is het in mijn handen, ik houd het vast op een manier waarop een mens nooit iets anders vasthoudt. Toch, als het niet door geleerden beweerd werd, dan zou je niet weten, dat het hoofd iets anders is dan een hand of een voet.'   
Past dit citaat bij de verwachtingen die je hebt opgeschreven? Zo ja: op welke manier? Zo nee: waarom niet, waar wijkt het in af?    


Vraag 3


Zie je een overeenkomst tussen beide citaten? Zo ja, welke? Zo nee, waarin wijken ze van elkaar af? Denk bij deze vraag aan zaken als sfeer, inhoud, betekenis, vergelijkingen, optimisme/pessimisme.


D


Vraag 1


In bron 1 wordt het volgende gezegd over de rol van de oorlog in het werk van Hermans: 'de oorlog [vormt] de achtergrond voor diepere psychologische en filosofische vraagstukken.' Kijk nog eens terug naar de citaten bij vraag C1 en C2. Formuleer nu bij elk van de citaten de volgens jou belangrijkste vraag die het citaat aan de orde stelt. Begin met een vraagwoord (hoe, wat, waar, wanneer, wie, waarom) en eindig met een vraagteken. Zijn deze twee vragen filosofische of psychologische vragen?   


Vraag 2


Het volgende citaat is eveneens te vinden in bron 1: 'Zowel in deze roman [De tranen der acacia's] als in Hermans' latere boeken over de oorlog berust het onderscheid tussen goed en kwaad op willekeur, "moedwil en misverstand".' Geldt dit ook voor Het behouden huis? En geldt dit ook voor de romans en/of films die je bij vraag A2 hebt genoemd? Licht beide antwoorden toe.


E


Reageer op de volgende stelling:
Bij literaire romans moeten alle verschillende genreaanduidingen vervangen worden door slechts een aanduiding: literaire roman.
Verdedig deze stelling of val hem aan. Gebruik in beide gevallen minimaal drie argumenten en verwijs daarbij ook naar Het behouden huis en de antwoorden die je gegeven hebt op bovenstaande vragen.