Het behouden huis: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld auteur

Titel Het behouden huis
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld auteur
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld auteur
Je leert reflecteren op de manier waarop een auteur zijn wereldbeeld in een verhaal verwoordt.
Gemaakt door Martijn Koek
Bron vertalen.nu | vertaalsite

A


Vraag 1


Via de site vertalen.nu kun je vrij gemakkelijk woorden en zinnen van de ene taal naar de andere omzetten. Wat denk je: zullen dit soort voorzieningen het leren van een vreemde taal op school binnenkort overbodig maken? Licht je antwoord toe.    


Vraag 2


Ga naar vertalen.nu (link in bron 1) en vertaal de volgende zin in het Nederlands: 'Of course,' he said, 'the most important villains must be executed!'. Noteer de vertaling.   


Vraag 3


Op bladzijde 65 van Het behouden huis vind je de oorspronkelijke Nederlandse zin, die bij vraag 2 vertaald was in het Engels en die jij nu weer terugvertaald hebt. Wat is er veranderd aan die oorspronkelijke zin? Kun je het verschil verklaren?


B


Vraag 1


In Hermans' visie op de mens speelt taal, en vooral de ontoereikendheid van taal, een grote rol. Ook in Het behouden huis zie je dat terug. Geef drie voorbeelden van de omgang van de ik-figuur met andere personages waaruit dat blijkt.


Vraag 2


Bij welk personage vormt de taal voor de ik-persoon geen probleem? Leg je antwoord uit.


C


Hermans had een visie op het leven die volgens hem de enig juiste was. Kort samengevat bestaat die visie uit de volgende elementen:

  1. De aard van de werkelijkheid is chaos.    
  2. De mens kan niet in chaos leven.    
  3. Om de chaos te bedwingen creëert de mens (vaak onbewust) orde.    
  4. Deze orde is dus per definitie een schijnorde (zie 1). Hermans noemt het een waansysteem.    
  5. Alles wat de mens houvast geeft (liefde, rechtspraak, familie, onderwijs, economie, rechtvaardigheid, wetenschap, vriendschap, etc.) is een waansysteem, en staat dus niet vast.    
  6. De mens dient 1 t/m 5 te beseffen.

Kijk nog eens naar je antwoorden op vraag B1 en B2. Op welke manier(en) past Hermans' interesse voor de ontoereikendheid van taal bij zijn algemene visie op het leven?


D


Kijk nog eens terug naar vraag A2 en A3. Herlees daarna pagina 65 én de laatste twee pagina's van de novelle.
Is het, gezien Hermans' idee over taal en zijn visie op het leven, logisch of onlogisch dat hij juist deze zin laat uitspreken door de oude heer die voor de vissen zorgt? Licht je antwoord toe.