Advocaat van de hanen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Titel Advocaat van de hanen
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | thematiek
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus Boek/verfilming vergelijken
Je leert reflecteren op een belangrijk motief in de roman
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A

(Je antwoorden op de A-vragen hoef je niet in te leveren.)


Vraag 1 


Wordt er bij jou thuis gedronken? Alleen op feestjes, alleen in het weekend of dagelijks?


Vraag 2 


Ben jij zelf wel eens dronken geweest? Zo ja, hoe was dat? En de dag erna?


Vraag 3 


Jongerencampings in Nederland hebben het moeilijk door het alcoholverbod voor minderjarigen. Wat vind jij daarvan?


BEr was eens een jonge monnik die op een dag voorbij het huis van een weduwe kwam. Hij klopte aan voor een slok water, maar werd door haar opgesloten.

Zo begint de parabel in het hoofdstuk 'Wijn, geit, weduwe'. Deze parabel (of gelijkenis) 'drukte precies Quispels situatie uit', zegt p. 372.


Vraag 1 


Herlees de parabel (op p. 372) en leg de betekenis ervan uit.


Vraag 2 


Je hebt waarschijnlijk nog niet eerder een boek gelezen waarin zo veel gezopen wordt. Ernst, ook wel Dip genoemd, doet aan 'kwartaaldrinken'. Formuleer zo precies mogelijk wat dit drinken volgens hem inhoudt. In je beschrijving (ongeveer 150 woorden) moeten ook de begrippen 'euforie' (titel van deel I) en 'dipsomanie' (p. 12) voorkomen, met uitleg.


Vraag 3


Sommige mensen drinken om erbij te horen, andere 'gewoon omdat het lekker is', nog andere omdat ze verslaafd zijn. Waarom drinkt Ernst? Als hij op Schiermonnikoog in kennelijke staat nadenkt over zijn drankgebruik, komt hij met een uitleg. Herlees de passage daarover vanaf p. 464; je komt hierin de titels van deel I en deel II tegen. Vat de uitleg van Ernst helder samen, en zorg ervoor dat daarin ook de begrippen 'euforie' en 'blasé' duidelijk verklaard worden.


Vraag 4 


Aan het eind van het boek maakt Ernst de balans op. Hoe staat hij in het slothoofdstuk ('De Grote Sijsjeslijmer') tegenover Koning Alcohol?


Vraag 5

 
Jij bent als lezer het hele boek door onderweg geweest met Ernst Quispel. Zijn gedachten en zijn perspectief op alles en iedereen waren leidend. Hoe was het voor jou om door Dip geleid te worden? Leg uit.


C


Vraag 1 

Als iemand zou zeggen dat het hoofdthema van Advocaat van de hanen (alcohol)verslaving is, hoe zou jij daarop reageren? Leg uit, en geef ook aan welk alternatief jij er eventueel tegenover zou stellen.


Vraag 2 


Bevat Advocaat van de hanen volgens jou een waarschuwing – impliciet of expliciet – tegen overmatig drankgebruik? Licht je antwoord toe.


Vraag 3 

Is een boek waarin zo veel gedronken wordt eigenlijk wel geschikt voor scholieren, of zou hiervoor de oude alcoholslogan moeten gelden: 'Nog even niet'? Leg uit.