De herinnerde soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Bronnen

Titel De herinnerde soldaat
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 4 | Bronnen
Studielast 1,5 à 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Gebruik van bronnen en de geloofwaardigheid van literatuur
Je leert reflecteren op de elementen die een roman geloofwaardig maken.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings
Bron Bron 1 (YouTube)
Bron 2 (YouTube)
Bron 3 (YouTube)
Bron 4: Shell Shock

A

  1. Thomas Rosenboom zegt in Aanvallend spel - zijn essay over hoe je een goede roman moet schrijven - dat een schrijver zich allereerst goed moet documenteren. Als je over een apotheker schrijft, moet je, zo zegt hij, weten hoe een apotheker denkt en doet. Wat vind jij van die opvatting? Vind je het belangrijk dat een schrijver uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar waar hij over schrijft? Waarom wel/niet?
  2. Nu heeft Anjet Daanje uitgebreid bronnenonderzoek gedaan bij het maken van haar roman De herinnerde soldaat. In de bronnen 1, 2 en 3 doet ze daarvan kort verslag. Bekijk de drie bronnen en noteer de verschillende soorten bronnen waarvan zij gebruik heeft gemaakt.
  3. Zoek drie fragmenten uit De herinnerde soldaat waarin elementen voorkomen waarnaar Daanje onderzoek heeft gedaan, en waarover zij in een of meerdere van de drie afleveringen (bron 1, 2, 3) vertelt; noteer ook de paginanummers.


B

  1. Lees bron 4 over ‘Shell Shock’. In De herinnerde soldaat wordt nergens expliciet de term ‘Shell Shock’ genoemd. Zelf noemt Daanje de term ook niet in de bronnen 1, 2 en 3, maar het is aannemelijk dat Amand aan deze aandoening lijdt. Noem enkele kenmerken uit bron 4 die je herkent in de roman.
  2. Halverwege het boek krijgt Amand het idee dat er iets niet klopt. Vind jij die wending in zijn houding geloofwaardig? Waarom wel/niet?
  3. Heeft het al dan niet gebruikmaken van bronnen invloed op de geloofwaardigheid van deze wending? Waarom wel/niet? 


C

  1. Vind je dat het bronnenonderzoek van Daanje bijdraagt aan de geloofwaardigheid van het boek? Waarom wel/niet? Je mag voor het beantwoorden van de vraag ook onderscheid maken tussen verschillende soorten bronnen.
  2. Welke andere elementen in het verhaal – los van bronnenonderzoek – hebben volgens jou invloed op de geloofwaardigheid van de roman?
  3. In hoeverre is het voor jouw waardering van het boek belangrijk dat je weet dat de schrijfster bronnen heeft onderzocht?
  4. Wat vind je belangrijker in deze roman: realisme of verbeelding? Leg je antwoord uit.