De herinnerde soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literatuurgeschiedenis

Titel De herinnerde soldaat
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Literatuurgeschiedenis
Je leert de plaats van een roman in de literatuurgeschiedenis te bepalen.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings
Bron Bron 1
Bron 2: verhaal Mulisch (PDF)
Bron 3

A

  1. Lees bron 1. Hierin worden drie kenmerken van het modernisme genoemd. In hoeverre zie je de drie genoemde kenmerken uit bron 1 terug in De herinnerde soldaat?
  2. Lees bron 2. In hoeverre zie je in dit verhaal van Mulisch de bij A1 genoemde kenmerken van het modernisme terug?
  3. Welke van beide auteurs gaat het verst in het ondermijnen van het begrip ‘identiteit’? Leg je antwoord uit.
  4. Hoe kun je verklaren waarom een eeuw na het begin van het modernisme de bij A1 genoemde kenmerken nog steeds terugkomen in de literatuur?


B

Lees bron 3. Hierin worden wat kenmerken genoemd van de literatuur uit de eenentwintigste eeuw. Welke kenmerken herken je in De herinnerde soldaat? Leg je antwoord uit.


C

  1. Beargumenteer of je De herinnerde soldaat eerder een typisch modernistische roman of juist een roman uit de eenentwintigste eeuw vindt.
  2. Helpt de informatie over de stromingen jou het boek beter te begrijpen? Leg je antwoord uit.