Het zwijgen van Maria Zachea: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Kwesties

Jullie gaan je eerst verdiepen in de oorzaken van familieconflicten aan de hand van een tv-programma. Daarna houden jullie je bezig met de conflicten die in het boek voorkomen. Die hebben met de veranderende tijdgeest te maken. 
In alle besprekingen van het boek lees je dat de familiegeschiedenis van de Koelemeijers ook een fraai tijdsbeeld geeft. Daarbij gaat het vooral om de grote maatschappelijke veranderingen in de jaren vijftig en zestig. Die veranderende tijd uit zich in conflicten binnen het gezin.

Titel Het zwijgen van Maria Zachea
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Kwesties
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus kwesties
Je leert nadenken over (oorzaken, gevolgen en oplossingen van) een kwestie in een verhaal of familiegeschiedenis
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 uitzendinggemist.net | link naar tv-programma 'Het familiediner'
Bron 2 nl.wikipedia | over de jaren '50
Bron 3 nrc.nl | over de jaren '60

A

Vraag 1

Bekijk een aflevering van het tv-programma 'Het familiediner' (link bij bron 1). Kies één bepaalde familiekwestie en bespreek samen wat de kern van het conflict is dat daar aan de orde is. Vat kort samen wat er volgens jullie aan de hand is.


Vraag 2

Geef aan of je je goed kunt verplaatsen in een van de partijen. Kun je je voorstellen dat zo’n conflict hoog oploopt en leidt tot een breuk in de familie?


Vraag 3

Is er ooit zoiets in jullie families gebeurd? Zou dat wel of juist niet kunnen gebeuren?


B

Vraag 1

Bespreek de volgende vragen: Wat weten jullie van de jaren vijftig? Wat voor tijd was dat in Nederland, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog? Wat zijn de belangrijkste veranderingen in die tijd geweest, internationaal maar vooral ook binnen Nederland?
Let op: het is niet de bedoeling dat jullie dat meteen opzoeken. Het is beter om eerst vast te stellen wat jullie over die periode weten.


Vraag 2

Lees nu bron 2 over de jaren vijftig in Nederland en beoordeel in hoeverre jullie de antwoorden op de vragen onder B1 moeten aanvullen of corrigeren.


C

Vraag 1

Doe hetzelfde voor de jaren zestig als wat je voor de jaren vijftig onder B1 gedaan hebt. Leg daarbij de nadruk op de verschillen met de voorgaande periode.


Vraag 2

Vergelijk jullie antwoorden met de informatie die jullie vinden in bron 3 en pas de antwoorden eventueel aan.


D

Vraag 1

Hebben jullie door Het zwijgen van Maria Zachea een duidelijker beeld gekregen van die twee decennia? Zo ja, hoe? Wat was er nieuw voor jullie?


Vraag 2

Denken jullie dat de jaren vijftig en vooral de jaren zestig echt van zo grote invloed zijn geweest op de samenleving als ouderen (die toen jong waren) ons willen doen geloven?


E

Vraag 1

Welke maatschappelijke veranderingen sluipen er in de jaren vijftig en zestig ook het gezin Koelemeijer binnen?


Vraag 2

Op welke manier zorgen die voor conflicten? Tussen wie?


Vraag 3

Zijn die kwesties bespreekbaar? Op welke manier proberen de leden van het gezin met de conflicten om te gaan en eventueel tot een oplossing te brengen?


Vraag 4

Bespreek ten slotte samen de vraag wat er met het woord 'zwijgen' uit de titel allemaal bedoeld kan zijn. Schrijf jullie ideeën op.