Het zwijgen van Maria Zachea: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Oordeel

Het zwijgen van Maria Zachea is sinds de verschijning een enorm succes. Een kritische vraag is of dat terecht is.
Je gaat je eigen oordeel over Het zwijgen van Maria Zachea vormen door secundaire literatuur (interviews, recensies) te lezen en te vergelijken met je eigen eerste oordeel over het boek.

Titel Het zwijgen van Maria Zachea
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Oordeel
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oordeel
Je leert een eigen oordeel vormen en weergeven in een korte recensie
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 judithkoelemeijer.nl | website van de schrijfster
Bron 2 trouw.nl | interview met de schrijfster n.a.v. het verschijnen van het boek in 2001
Bron 3 volkskrant.nl | recensie van Aleid Truijens
Bron 4 hebban.nl | recensie van Anne-Marie van den Bosch
Bron 5 leestafel.info | recensie en interview
Bron 6 recensies.infonu.nl | recensie
Bron 7 boekgrrls.nl | recensie

A

Vraag 1

Op internet kun je een aantal bronnen vinden over het boek: interviews met de schrijfster, besprekingen van het boek, informatie op de website van de schrijfster en haar uitgever (zie Bronnen).
Bekijk alle bronnen. Lees minimaal drie van de genoemde bronnen kritisch en maak aantekeningen.


B

Vraag 1

Je gaat nu toewerken naar een eigen beoordeling van het boek.

Stap 1:
Maak een lijstje met de positieve punten die er in de besprekingen worden genoemd.

Stap 2:
Er is ook kritiek. Wat is de kern van de kritiek?

Stap 3:
Natuurlijk heb je zelf al een oordeel over het boek gevormd bij het lezen. Door besprekingen van anderen te lezen, kan dat oordeel wat bijgesteld worden, maar dat hoeft niet.
Noteer in schema wat jij de sterkste en de zwakste kanten van het boek vindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: leesgemak, schrijfstijl, (belangwekkende?) inhoud, karaktertekening, spanning, maatschappelijk belang, actualiteit, educatieve waarde, leesplezier.

Stap 4:
Schrijf op basis van je notities een korte recensie van het boek (ca. 400 woorden) en betrek daarin ook de oordelen die je in de secundaire literatuur gevonden hebt.