Een heel bijzonder meisje: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Titel

De titel is vaak een hele korte samenvatting van een boek. Ook kun je een titel nogal eens op meer dan één manier opvatten, bijvoorbeeld letterlijk of figuurlijk.

Titel Een heel bijzonder meisje
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Titel
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus titel
Je leert reflecteren op de betekenis van de titel
Gemaakt door Sara Janssen

A


Vraag 1


De titel van dit boek is: Een heel bijzonder meisje. Ben jij zelf wel eens een bijzonder kind genoemd? Leg uit.


B


De titel van een boek roept verwachtingen op bij een lezer.


Vraag 1


Geef kort aan uit wat jouw verwachtingen bij de titel Een heel bijzonder meisje waren.


Vraag 2


Zijn je verwachtingen uitgekomen? Leg uit.


C


Vraag 1


Geef twee mogelijke titelverklaringen van Een heel bijzonder meisje.


Vraag 2


Zijn deze verklaringen letterlijk of figuurlijk? Leg je antwoord uit.


Vraag 3


Sluit één van de verklaringen aan bij jouw verwachtingen (vraag B1)?


D


Vraag 1


Bedenk een nieuwe titel voor Een heel bijzonder meisje en voeg een passend fragment uit het boek toe. Hieronder een paar suggesties om je op weg te helpen:

* Slechte ouders
* Dubbelleven
* Sekte gekte
* Alicia’s wereld


Vraag 2


Licht jouw keuze toe (75 woorden).


E


Vraag 1


Welke titel vind je beter: Een heel bijzonder meisje of .... (jouw nieuwe titel)? Waarom?