Een heel bijzonder meisje: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Oordeel

Titel Een heel bijzonder meisje
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | oordeel
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oordeel
Je leert je mening over het boek verwoorden
Gemaakt door Sara Janssen
Bron 1 Recensie van Jürgen Peeters op tzum.info
Bron 2 Recensie van Bas Maliepaard op basmaliepaard.nl

A


Vraag 1


Lees je vaak recensies van boeken? Waarom wel/ niet?


B
 


Een heel bijzonder meisje
 kreeg wisselende kritieken. Voor deze opdracht ga je je verdiepen in twee recensies en ga je op zoek naar verschillen en overeenkomsten. Uiteindelijk schrijf je zelf een beoordeling over het boek én over de recensies.


Vraag 1


Lees de twee recensies (bron 1 en 2) en schrijf op wat je opvalt. Gebruik hiervoor het schema. Denk aan: beoordelingswoorden, toon (woordkeuze), voorbeelden, oordeel etc. 

Wat opvalt in de recensie van Peeters Wat opvalt in de recensie van Maliepaard
Voorbeeld: 'De stijl van Van Praag is fragmentarisch' Voorbeeld: Van Praag schrijft 'genuanceerd en met groot inlevingsvermogen'

C


Vraag 1


Welk (beoordelings)woord of welke zinsnede in het schema spreekt jou het meest aan en waarom?


Vraag 2


Stap A


Met welke punten (uitspraken) ben je het eens?


Stap B


Met welke punten ben je het oneens?


Stap C


Welke punten ontbreken volgens jou?


D


Vraag 1


Je gaat nu zelf een beoordeling schrijven over Een heel bijzonder meisje. Maar jouw recensie gaat óók over de recensies van Peeters en Maliepaard en de vraag of zij jouw mening over het boek hebben veranderd.
Ga als volgt te werk:

Schrijf een recensie van ongeveer 400 woorden waarin je een oordeel geeft over de recensies van Peeters en van Maliepaard én jouw eigen oordeel over de stijl van Van Praag. Je beargumenteert je standpunt zorgvuldig en verwerkt in ieder geval de volgende elementen: een samenvatting van de overeenkomsten en verschillen tussen de recensies, een onderbelicht punt, een nieuw punt van inzicht, jouw persoonlijke leeservaring, jouw voorkeur voor één recensie en je conclusie.