Een heel bijzonder meisje: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Intertekstualiteit

Aan het begin van hoofdstuk 4 (p. 27) schrijft Alicia: 'Hoe vertel ik alles wat er gebeurt straks aan mijn vriendinnen thuis? Het is zoveel. En het gaat zo snel. Het lijkt wel een boek: Alice in Wonderland.'

Titel Een heel bijzonder meisje
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | intertekstualiteit
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert nadenken over de betekenis van een literair motief (intertekstualiteit)
Gemaakt door Sara Janssen
Bron 1 Wikipedia | over Alice in Wonderland
Bron 2 YouTube | het nummer White Rabbit
Bron 3 songteksten.nl | tekst White Rabbit

A


Vraag 1


Misschien ben je weleens voorgelezen uit Alice in Wonderland (Alice’s Adventures in Wonderland, 1865) of heb je het zelf gelezen? Wellicht heb je de film Alice in Wonderland (2010) gezien? 

Als je het verhaal kent, geef dan eens in een paar woorden aan wat er gebeurt in Alice in Wonderland. Wat vind je van het verhaal? Ken je het niet, ga dan naar B.


B


Vraag 1


Alicia vergelijkt haar eigen belevenissen met die van Alice in Alice in Wonderland. Welke overeenkomst valt je meteen op? Leg je antwoord kort uit.


C


De schrijfster Anna van Praag laat haar hoofdpersoon denken aan Alice in Wonderland

Ga naar bron 1. Op deze Wikipediapagina kun je van elk hoofdstuk van de klassieker een korte beschrijving lezen. Bestudeer deze beschrijvingen.


Vraag 1


Kies nu minimaal drie fragmenten uit de beschrijvingen die je doen denken aan Een heel bijzonder meisje. Vul het schema onder C aan; één voorbeeld is al ingevuld.


Vraag 2


Waarom denk je dat Anna van Praag haar Alicia laat denken aan Alice in Wonderland? Leg uit in één zin.

Gebeurtenis Alice in Wonderland Gebeurtenis Een heel bijzonder meisje Overeenkomst/gelijkenis
Alice stapt in een andere wereld (via rabbit hole) Alicia stapt in een andere wereld: sekte Beiden verlaten de 'normale' wereld en betreden een wereld die avontuurlijk is.

D


De in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw bekende rockband Jefferson Airplane bracht in 1967 het album Surrealistic Pillow uit, met daarop het nummer White Rabbit. Beluister het nummer (bron 2). In de bronnen (bron 3) vind je ook een link naar de songtekst van het nummer.


Vraag 1


Bij C heb je gekeken naar gelijkenissen en overeenkomsten tussen Een heel bijzonder meisje en Alice in Wonderland. Welke vorm van intertekst (zie onder Literaire theorie) herken je in Een heel bijzonder meisje, als je de link legt met White Rabbit?


E


Kijk op p. 141 naar de verantwoording van de songteksten.


Vraag 1


Kies nog één nummer uit en luister het op YouTube of Spotify.


Vraag 2


Noteer de titel van het lied en de artiest.


Vraag 3


Wat valt je in dit lied op aan vergelijkingen/intertekst?


Vraag 4


Is er een verschil of overeenkomst met het nummer White Rabbit?


F


Vraag 1


Wat voegt het kennen van deze teksten naar jouw idee toe aan het begrijpen van het verhaal? Kies een van onderstaande uitspraken en licht je keus toe:


Uitspraak 1


Het voegt veel toe: als je de liedjes kent, kun je je beter inleven in de sfeer van het boek.


Uitspraak 2


Het voegt veel toe: ik vind het leuk om te ontdekken dat teksten iets met andere (lied-)teksten te maken kunnen hebben.


Uitspraak 3


Het voegt veel toe: je zou de liedjes kunnen zien als een soundtrack van het boek.


Uitspraak 4


Het voegt in enige mate wat toe: als je de liedjes nog niet kende, heb je wel weer wat nieuws ontdekt en geleerd.


Uitspraak 5


Het voegt niets toe: een verhaal moet gewoon goed in elkaar zitten, zonder andere verhalen of liedjes.


Uitspraak 6


Het voegt niets toe: ik lees eroverheen en ga niet iets opzoeken.


Uitspraak 7


Het voegt niets toe: ik vind het onzin dat je kennis zou moeten hebben van andere teksten om een verhaal te begrijpen!


Uitspraak 8


Eigen uitspraak: het voegt veel/in enige mate/niets toe, omdat .... 

(Literaire) theorie


Intertekstualiteit is het verschijnsel dat literaire teksten echo's bevatten van andere (literaire) teksten. Wij lezen en schrijven in een 'intertekst', in een culturele, maatschappelijke en literaire traditie die in teksten is vastgelegd. Eenvoudig gesteld gaat het om de invloed die uitgaat van vroegere teksten en op welke manier daar creatief mee wordt omgegaan. (Bron: wikipedia.nl)