Een heel bijzonder meisje: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Kwesties

Titel Een heel bijzonder meisje
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | kwesties
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert te reflecteren op een belangrijke kwestie in het boek
Gemaakt door Sara Janssen
Bron 1 nrc.nl | over toezicht op sektes
Bron 2 Wikipedia | pagina over sektes

A


Vraag 1Had je voordat je Een heel bijzonder meisje las weleens gehoord van sektes of communes? Leg uit.


Vraag 2


Heeft het woord sekte een bepaalde betekenis voor jou? Zo ja: welke?


Vraag 3


Lees het artikel op nrc.nl (bron 1) over de Noorse broeders globaal door. Noteer minstens één opvallend feit dat je hier bent tegengekomen.


Vraag 4


Lees nu de pagina 'Sekte' op wikipedia.nl (bron 2) globaal door en ga naar het kopje: kenmerken in plaats van definitie. Wat valt je op aan deze kenmerken? 


B


Vraag 1Wat is Casa Nostra volgens jou voor een sekte? Heeft Casa Nostra wel of niet een duidelijke ideologie? Leg je antwoord uit.


Vraag 2


Stap A


Schrijf drie à vier regels van de gemeenschap Casa Nostra op. Noteer bovenaan de belangrijkste regel van de sekte, daaronder de één na belangrijkste regel etc. 


Stap B


Wat vind jij van deze regels? 


Stap C


Zou jij je aan deze regels kunnen houden?  


Vraag 3


Voldoet Casa Nostra aan de kenmerken van Wikipedia (vraag A4)? Noem twee kenmerken waar de sekte wel en twee waar zij niet aan voldoet.


C 


In Casa Nostra leidt Sofia zogenaamde 'healings', het verwerken van trauma’s, in de kring.


Vraag 1


Hoe vond je het om te lezen over deze sessies?


Vraag 2


Kun je een sessie noemen die je goed vond en een voorbeeld van een sessie die je niet goed vond? Schrijf het zo op:

sessies Casa Nostra wel of niet nuttig/goed uitleg

D


Voor de vragen onder A t/m C heb je bronnen bestudeerd, informatie uit het boek geordend én je mening gegeven over de regels en gebruiken van sekten / Casa Nostra. Maak ten slotte opdracht 1 òf 2. 


Vraag 1


Wat vind je nu van de keuze van de ouders van Alicia om met het gehele gezin toe te treden tot de gemeenschap Casa Nostra met haar bijkomende regels en gebruiken? Neem in je antwoord op wat jij denkt dat de ouders van Alicia daar zoeken: wat drijft hen?

Als je het (te) lastig vindt om deze vraag te beantwoorden, maak dan vraag 2.


Vraag 2


Alicia viert met de Youth Club van Casa Nostra oudejaarsavond in New York (hoofdstuk 11). Als zij de groep net na twaalf uur kwijtraakt, stapt zij in een taxi. Wat zegt de taxichauffeur tegen Alicia en wat vind jij van zijn opmerkingen? Ben je het met de chauffeur eens of oneens? Beargumenteer je antwoord.