Een heel bijzonder meisje: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages

In Een heel bijzonder meisje komen veel personages voor. Je gaat kijken wie voor Alicia het belangrijkst zijn. Vervolgens breng je de personages en de relaties in kaart door het maken van een schema. Zo’n schema noem je een sociogram.

Titel Een heel bijzonder meisje
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op de relaties tussen personages
Gemaakt door Sara Janssen
Bijlage Bijlage sociogram (703 kb)

A


Vraag 1


Alicia heeft vriendinnen op school in Nederland en vrienden binnen Casa Nostra. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen deze vriendschappen? Leg je antwoord uit. (80 woorden)


B


Je gaat een sociogram maken. Bekijk het model onder Downloads; daarin wordt uitgelegd wat een sociogram is. Als je de relaties in kaart hebt gebracht, ga je nadenken over wat de personen voor Alicia betekenen. 


Vraag 1Noteer Alicia’s naam in het midden van een A3-papier.


Vraag 2


Schrijf onder haar naam een paar eigenschappen van Alicia, zoals: dromerig, koppig etc.


Vraag 3


Noteer nu de namen van de belangrijkste personages voor Alicia op het papier. Je doet dit niet willekeurig, je geeft de relaties tussen de personages aan met lijnen.


Vraag 4


Bedenk bij elke lijn een woord dat kenmerkend is voor de relatie. Denk aan: kracht, liefde, zorg etc. Schrijf dit woord groot of klein op de lijn.


C


Vraag 1


Bekijk je sociogram nog eens goed. Welke verbindingen vallen het meest op? Licht je antwoord toe (100 woorden).