Birk: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Recensenten roemen de stijl van Jaap Robben in Birk. Bijvoorbeeld Kees van de Pol, docent en redacteur van scholieren.com:

'De stijl van Jaap Robben is zo helder als de lucht boven het eiland waarop Mikael woont. Hij schrijft korte zinnen, rake dialogen. Hoewel hij ook dichter is, stopt hij zijn roman niet vol met metaforen. Ze zijn passend, gedoseerd en treffend. Drie voorbeelden:

(blz. 25) Toen ze merkte dat ik naar haar keek, vormden haar lippen een glimlach die zo teer was als een kerstbal die kon breken nog voor je hem aanraakte.
(blz. 71) In mijn eentje eten lukte aardig. Maar met mama tegenover me, ging het niet, ook al was mijn buik leeg als een verlaten vossenhol. Alles bleef als een hap takjes steken in mijn maag.
(blz. 244) Er schiet een rilling door me heen wanneer haar pink de mijne raakt. Schuchter klimt haar hand op die van mij als krab op een steen. Haar handpalm voelt klam. Ik hoor dat ze slikt.'

Titel Birk
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus stijl
Je leert te reflecteren op literaire stijl
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A [of B]


Vraag 1

Maak een A4'tje waarop je in totaal tien bijzondere zinnen uit Birk afdrukt.
Overleg nu met elkaar wat deze zinnen bijzonder, mooi, treffend en/of beeldend maakt.


B [alternatief]


Vraag 1


Als de schrijfstijl van Robben jou/jullie niet aanspreekt: noteer minimaal tien zinnen of verwijs naar passages die voor jou/jullie 'niet sterk' zijn. Geef aan waarop je negatieve oordeel over Robbens stijl is gebaseerd.


C [individueel]Vraag 1

Kies een ruime passage uit Birk die jij stilistisch karakteristiek vindt voor het hele boek. Schrijf een kort verslag waarin je de stijl van Robben bespreekt; maak gebruik van je bespreking bij A (of beoordeling bij B). Laat je verslag lezen aan een leeftijdgenoot en vraag om commentaar.


DVraag 1


Ben je door deze opdacht beter op de stijl in de roman gaan letten? Geef kort aan of je de stijl van Robben na deze opdracht meer waardeert of juist niet.

(Literaire) theorie

'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129.