De hemel van Heivisj: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Spanning: open plekken

De hemel van Heivisj (2010) is een vervolg op Negen Open Armen, dat in 2004 verscheen. Negen Open Armen speelde een paar jaren eerder, begin jaren dertig. Terwijl in De hemel van Heivisj Fing de hoofdpersoon is, draaide het verhaal van Negen Open Armen om de drie zussen Fing, Muulke en Jes. In De hemel van Heivisj hebben bijvoorbeeld de huisgeesten Sjar en Nienevee een klein rolletje, terwijl ze in het eerste deel juist een belangrijke rol speelden.
De hemel van Heivisj heeft een open einde, maar volgens Benny Lindelauf komt er geen vervolg. In een interview in juli 2011 zei hij daarover: 'Ik had er gemakkelijk een hoofdstuk aan vast kunnen plakken, maar dat wilde ik niet, dat zijn kunstgrepen om het verhaal rond te maken. In het echte leven wordt ook niet alles afgehecht. Misschien komt er nóg een verhaal over die familie Boon, maar dan moet ik als schrijver ook echt iets te vertellen hebben.'

Titel De hemel van Heivisj
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Spanning: open plekken
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus spanning: open plekken
Je leert over open plekken.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1. 'Open plekken', in: Joke van Balen e.a., Basisboek Literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 191-192

A [individueel]

Vraag 1

Lees het stukje tekst over 'open plekken' (bron 1).
Wat vind jij in het algemeen van open plekken? Houd jij wel van het nodige zoek- en giswerk als je leest, of heb jij als lezer een hekel aan geheimen, raadsels en verrassingen?


Vraag 2

Welke open plekken zijn er aan het eind van De hemel van Heivisj nog, oftewel: op welke vragen heb je nog geen antwoord gekregen? Maak een lijstje vragen waar jij aan het eind mee zit en waarop het boek geen antwoord heeft gegeven.


Vraag 3

Als je naar je lijstje bij vraag 2 kijkt, heb je dan het gevoel dat het boek nog erg onaf is, of vind je het juist sterk dat niet alles is opgelost?


Vraag 4

Het boek eindigt in 1943, middenin de oorlog. Zoek eens uit hoe en wanneer de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg, omgeving Sittard, tot een einde is gekomen. Noteer de resultaten beknopt en overzichtelijk.


B [samen]

Vraag 1

Nu bespreken jullie elkaars antwoorden bij A2 tot en met A4. Maak de vragenlijst (vraag A2) en het historisch overzicht (A4) compleet.


Vraag 2

Kies uit jullie gezamenlijke vragenlijst (B1) de vier belangrijkste vragen, en overleg met elkaar wat de beste / meest realistische / meest logische antwoorden op die vragen zouden zijn.


Vraag 3

Stel dat er tóch een vervolg op De hemel van Heivisj zou komen. Hoe zou het verder gaan? Het eerste deel van dat nieuwe boek zou dan waarschijnlijk over 1943-1944 gaan, en het tweede deel over 1944-1945. Spreek samen af wie welk van beide delen voor z'n rekening neemt.


C [individueel]

Maak een ruwe schets van de gebeurtenissen in jouw deel van het vervolg op De hemel van Heivisj.Ga daarbij uit van de antwoorden die jullie samen bij B2 bedacht hebben. Houd ook rekening met de historische feiten die jullie bij B1 hebben genoteerd. Let op: als je werkt aan 1943-1944, hoef je in jouw jaar niet alles af te ronden; er volgt immers nóg een jaar.


D [samen] 

Degene die zich met 1943-1944 heeft beziggehouden, vertelt aan de ander wat hij bij C heeft genoteerd. Daarna vertelt nummer 2 wat hij voor 1944-1945 heeft bedacht. Sluit alles goed op elkaar aan? Vinden jullie het prettig dat de open plekken nu zijn ingevuld? Zou het boek beter geslaagd zijn als Lindelauf jullie suggesties alvast had overgenomen? Zijn er misschien weer nieuwe open plekken ontstaan die in latere jaren nog moeten worden ingevuld? Moet Lindelauf wat jullie betreft zich nog aan een derde deel wagen, of weten jullie nu wel genoeg?