Het journaal van Bontekoe: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Verfilming

Het journaal van Bontekoe verscheen in 1648. Het boek was en is immens populair: het is ruim 70 maal herdrukt. In 1924 verscheen De scheepsjongens van Bontekoe, een spannend jongensboek van Johan Fabricius. De gelijknamige film, die in 2007 uitkwam, is gebaseerd op het boek van Fabricius. Toch zijn er in de film nog veel overeenkomsten te vinden met Het Journaal van Bontekoe. Er is echter ook een aantal verschillen. In deze opdracht ga je het Journaal vergelijken met de film.

Titel Het journaal van Bontekoe
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2
Studielast 3 uur (inclusief het kijken van de film)
Werkvorm individueel
Focus verfilming
Je leert een vergelijking maken tussen boek en film.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Lees het boek en bekijk de film. Beantwoord na of tijdens het lezen/kijken de volgende vragen.

Vraag 1. Wie is de hoofdpersoon in het boek? En in de film?

Vraag 2. Het personage van Padde uit de film is samengesteld uit twee personen in het boek. Welke personen zijn dit?

Vraag 3. In zowel de film als het boek komt een personage voor dat Harmen heet. Zijn deze Harmens dezelfde persoon? Licht je antwoord toe.

Vraag 4. Stemt het beeld dat je in het boek van Bontekoe krijgt overeen met het beeld dat in de film van hem geschetst wordt? Licht je antwoord toe.

Vraag 5. Veel gebeurtenissen uit de film komen overeen met die uit het boek. Toch is er een duidelijk moment aan te wijzen waarop de film een totaal andere wending neemt dan het boek. Welk moment is dit?

Vraag 6. Wat vind jij van deze wending in de film? Maakt die het verhaal beter of slechter dan het verhaal in het boek? Licht je antwoord toe.

Vraag 7. Wat vond je goed aan het boek? En wat vond je minder goed?

Vraag 8. Wat vond je goed aan de film? En wat vond je minder goed?

Vraag 9.
Voegt het bekijken van de film nog iets toe als je het boek ook kent?

Vraag 10. En voegt het lezen van het boek nog iets toe als je de film ook kent?

Vraag 11. Wat sprak jou meer aan, het boek of de film? Licht je antwoord toe door gebruik te maken van een of meer antwoorden die je op bovenstaande vragen hebt gegeven.