Het journaal van Bontekoe: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Hoofdzaken

In de vroegere edities van Het journaal van Bontekoe waren prenten opgenomen. Hoewel de meeste prenten verloren zijn gegaan door de slechte kwaliteit van het papier waarop ze gedrukt waren, zijn er enkele bewaard gebleven. In deze opdracht ga je aan de hand van tien van deze prenten het verhaal reconstrueren.

Titel Het journaal van Bontekoe
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Hoofdzaken
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus hoofdzaken
Je leert reflecteren op hoofd- en bijzaken van het verhaal.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bronnen De prenten zijn afkomstig uit: Remmelt Daalder e.a., 'Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens', op: dbnl.org

A

De opdracht is eenvoudig: zoek bij elke prent een citaat uit Het journaal waarin wordt uitgelegd wat er op de prent te zien is. De prenten staan in chronologische volgorde.

B

Beantwoord nu de volgende vragen:


Vraag 1

Aan welke belangrijke gebeurtenis zijn meerdere prenten gewijd?


Vraag 2

Vind jij dit ook de belangrijkste gebeurtenis uit het boek? Licht je antwoord toe. (Als je deze opdracht samen met een medeleerling maakt, geven jullie hier allebei je eigen antwoord.) 


Vraag 3

Je mag ervan uitgaan dat op de prenten de belangrijkste gebeurtenissen uit het verhaal worden afgebeeld. Van welke andere belangrijke gebeurtenis(sen) denk jij dat er ooit een of meer prenten zijn gemaakt? Licht je antwoord toe. (Als je deze opdracht samen met een medeleerling maakt, bespreken jullie deze vraag voordat jullie een antwoord formuleren.)


Vraag 4

Noteer nu de vier gebeurtenissen uit het verhaal die volgens jou (of jullie) het belangrijkst zijn.


Vraag 5

En dan de hamvraag: waarom vind jij deze gebeurtenissen belangrijker dan andere gebeurtenissen? Denk goed na over deze vraag. (Als je deze opdracht met een medeleerling maakt, bespreken jullie deze kwestie eerst  uitvoerig.)