Schijnbewegingen: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages 1

Over het algemeen verdelen we personages in fictie in twee soorten: flat en round characters. In deze opdracht onderzoek je wat dit verschil inhoudt en met welk soort personage je te maken hebt in het verhaal.

Titel Schijnbewegingen
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Personages 1
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages
Je leert flat en round characters te onderscheiden.
Gemaakt door Judith de Lang

Vraag 1


Beluister punt 1 van de Literaire theorie en bestudeer eventeel punt 2. Help elkaar bij eventueel lastige begrippen. Pas de kennis toe op de personen uit tv-series en films die als voorbeeld worden gegeven. Formuleer met behulp van het filmpje en met de kennis die je al hebt over karakterontwikkeling een korte maar duidelijke omschrijving van round en flat characters. Geef van beide een voorbeeld dat iedereen kent.


Vraag 2


Deze kennis pas je toe op enkele belangrijke personen uit Schijnbewegingen. Jullie geven daarbij aan van welk soort personage hier sprake is en ook onderbouw je je keuze met behulp van materiaal uit het boek. Gebruik de tabel hieronder. Jullie vullen de eerste twee kolommen in, de laatste laat je nog leeg.


Vraag 3


Overleg met elkaar of de round characters die je hebt gevonden onderling nog verschillen. Ofwel: is het ene personage ronder dan het andere? Hierover kun je een vermelding maken in de vierde kolom.


Vraag 4


Daarna kies je een round character uit jullie schema en je gaat omschrijven waarin de ontwikkeling zit van deze persoon gedurende de roman. Jullie schrijven samen een profielstukje (een kort journalistiek stuk waarin je een persoon karakteriseert aan de hand van uitspraken van de persoon zelf en van anderen) van 300 tot 500 woorden. Dit doe je aan de hand van de volgende vragen:

a. Hoe was deze persoon aan het begin van de roman? Waaruit bleek dat? Denk daarbij aan handelingen, gedachten en uiterlijk.
b. Welke gebeurtenissen in het boek hebben deze persoon beïnvloed, misschien wel tegen zijn of haar eigen zin in? Beschrijf zowel de gebeurtenissen als de invloed ervan op jullie personage.
c. Zijn aan het slot van de roman de houding, de gedachten, handelingen of het uiterlijk van jullie persoon veranderd? Beschrijf gedetailleerd op welke manier die verandering zichtbaar wordt.
d. Hoe zal het verder gaan met deze persoon, volgens jullie?
e. Wanneer je het vervolg al hebt gelezen, dan geef je in hoofdlijnen aan hoe het in het boek verder gaat met deze persoon en of je hier tevreden over bent. Zo niet, schets in dat geval een alternatieve afloop voor jouw persoon.


Tabel

Naam Flat character, omdat... Round character, omdat... Nuancering
Adrian Mayfield
Augustus Trops
Mary Mayfield
Vincent Farley
Charles Parker
Oscar Wilde
Alfred (Bosie) Douglas

(Literaire)theorie

  1. youtube.com | 'Flat and round characters' [Engelstalig]
  2. 'Personages', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2010, 106-107