Schijnbewegingen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Een scène uit het leven van een openlijke queer guy

Oscar Wilde heeft twee jaar in de gevangenis gezeten vanwege zijn homoseksualiteit. In het vervolg van Schijnbewegingen komt het proces dat Wilde aanspande tegen de beschuldiging van sodomie aan de orde. Het lijkt iets uit een grijs verleden: moeilijk gedoe over homoseksualiteit. Dat is nu toch wel heel anders? Je kunt althans in Nederland gewoon uitkomen voor wie je bent, toch?! Niet dus. Uit recent onderzoek blijkt dat veel jongeren op de middelbare school wel weten dat ze homo of lesbisch zijn, maar er niet voor durven uit te komen, bang als ze zijn om gepest te worden. Zo heel gewoon is het blijkbaar nog niet. Daarmee wordt de openheid van Wilde en de purperen hofhouding over hun liefde voor mannen wel heel bijzonder, 120 jaar geleden! In deze (fictieve) opdracht ga je homoseksualiteit zichtbaar maken op jullie school, door dit boek en met name de homoseksuele kant ervan te benadrukken. Let op: het is niet zo dat jullie product bekendheid krijgt binnen school, wanneer jullie dat niet willen. Wanneer jullie opdracht excellent is uitgevoerd, kun je van je docent de vraag verwachten of zij er iets mee mag doen binnen school. Dat is het moment dat je altijd nee kunt zeggen, of je kunt bepalen dat jullie product anoniem wordt gebruikt.

Hoe pak je dit aan?

Titel Schijnbewegingen
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 3 uur
Werkvorm drietal
Focus kwesties
Je leert reflecteren op de (actualiteit) van een belangrijke kwestie die het verhaal aansnijdt.
Gemaakt door Judith de Lang
Bron 1 movisie.nl | factsheet over lhbti
Bron 2 youtube.com | 'Same Love' van Macklemore en Ryan Lewis

A


Vraag 1


Lees bron 1, een factsheet over lhbti. Bespreek met elkaar wat jullie mening over deze cijfers is. Herken je de keuze die sommige jongeren maken om bijvoorbeeld niet uit de kast te komen? Kennen jullie homoseksuele leerlingen, in je eigen klas of daarbuiten? Hoe wordt er over hen gepraat? Stel dat jezelf homo of lesbisch zou zijn, wat zou jij dan doen zolang je op de middelbare school zat? Zou je uit de kast komen, of toch niet? Praat hierover tien minuten met elkaar. Zorg dat je niet terecht komt in een soort wij/zij-discussie. Houd een open blik, je bent een onderzoeker van problemen op school, op dit moment. Maak aantekeningen van jullie gesprek.


Vraag 2


Hoe is de sfeer in het algemeen ten aanzien van homoseksualiteit op school? Worden er flauwe grappen over gemaakt? Is 'homo' een vertrouwd scheldwoord? Is homoseksualiteit onderdeel van het lesprogramma, wordt er voorlichting gegeven over homoseksualiteit op jullie school? Wordt er geroddeld over die ene homoseksuele docent of lesbische lerares? Of lopen er bij jullie geen homo's of lesbo's rond? Dat laatste zou een statistische misser zijn: ongeveer 1 op de 10 à 12 mensen is homoseksueel. Maak aantekeningen.


Vraag 3


Welk punt doet het meeste pijn? Ofwel: op welk aspect van homoseksualiteit is jullie school nog blijven steken in het Stenen Tijdperk? Dit punt wordt jullie actiepunt. Tip: wanneer je geen idee hebt waar te beginnen, ga dan eens praten met een leerlingbegeleider, of de rector of je eigen mentor over deze vragen. Het betreft een opdracht voor het vak Nederlands, dus geen vuiltje aan de lucht. Deze personen kunnen je ongetwijfeld verder helpen waar het gaat om de voorgaande vragen.


Vraag 4
 

Jullie gaan de onwetendheid op dat ene terrein dat jullie hebben uitgekozen te lijf met een fictieve en creatieve campagne voor meer zichtbaarheid van homoseksualiteit op school. De campagne bestaat uit drie onderdelen, namelijk een inspirerend verhaal, een betoog over Schijnbewegingen en een nagespeelde scène uit het boek. Deze onderdelen worden hieronderstap voor stap toegelicht. Kijk voor inspiratie naar het nummer van rapper Macklemore tegen homofobie, onder bron 2. Terwijl twee van jullie de onderdelen uitspelen, maakt de ander opnames hiervan met een telefoon of met een geleende camera van school of van thuis. Wanneer je de opname op school wilt maken, vraag dan vooraf toestemming hiervoor. Hier volgen de drie onderdelen van jullie campagne:

a. Jullie houden een inspirerend verhaal over het ene probleem rondom homoseksualiteit op jullie school dat jullie hebben geconstateerd bij opdracht 2. Jullie vertellen wat er mis is met deze onhebbelijke gewoonte en je geeft je medeleerlingen een alternatief, indien mogelijk. Voordat je start met de opnames bedenk je met elkaar wat de kern gaat worden van dit verhaal. Je kunt de tekst uitschrijven of je kunt ervoor kiezen alleen steekwoorden te noteren.

b. Dan kom je op het boek van Zwigtman. Kijk hoe jullie de verbinding leggen, misschien door te wijzen op het feit dat in het preutse Londen van de negentiende eeuw al mannen leefden die gewoon durfden uit te komen voor wie zij waren. Je houdt hoe dan ook een boeiend betoog over dit boek, als voorbeeld van een wereld waarin homoseksualiteit zichtbaar is.Het betoog duurt enkele minuten en je neemt dit op. Voordat je start met de opname bedenk je samen de inhoud en de vorm. Je overlegt met elkaar wat er in dit kernachtige betoog moet komen en op welke manier je het gaat brengen."

c. Tot slot onderbouwen jullie je betoog over dit boek meteen nagespeelde scène uit het boek. Neem het materiaal in het boek als vertrekpunt, maar je mag datgene wat niet verteld wordt aanvullen (zolang het maar geloofwaardig blijft.). Zorg dat je ook het materiaal dat elders in het boek staat over de personages verwerkt in jullie script. De scènes waaruit je mag kiezen worden besproken onder Toelichting.


Toelichting

 1. In Schijnbewegingen komt een aantal scenes voor die om homoseksualiteit draaien. Natuurlijk de vrijscènes, maar ook ontmoetingen en dialogen. Een aantal van die ontmoetingen en dialogen vind je hieronder.

  a. Augustus Trops ontmoet Adrian in het Herenmodepaleis, p. 19 e.v.
  b. Trops stelt Adrian voor aan Vincent Farley, p. 114 e.v.
  c. De ontmoeting van Adrian met de Italiaanse fietsacrobaat, p. 38 e.v.
  d. Adrian ontmoet de purperen hofhouding incafé Royal, p. 151 e.v.
  e. Vincent verklaart Adrian de liefde, p. 491 e.v.

  Uit deze scènes kiezen jullie er een die jullie het uitdagendste lijkt om te spelen en ook het beste geschikt voor jullie campagne. Je gaat eerst de scène uitschrijven als een script. Daarin komt de letterlijke tekst voor jullie scène. Daarna leer je je tekst uit je hoofd (dat is best een klus) en dan begint het oefenen. Het is handig om ook de repetities op te nemen. Je krijgt op die manier direct een goed inzicht in jullie kunnen en in de punten die verbetering behoeven.
  De eerste shoot is niet de beste!

 2. Het moment is daar: de echte opname. Verdeel de rollen, zorg dat de batterij opgeladen is, dat er voldoende ruimte is op de geheugenkaart en dat jullie er goed opstaan.Tot slot plakken jullie alles achter elkaar:

 3. 1. De inleiding. Welk probleem speelt er op jullie school? Wat moet er veranderen en hoe?
  2. Het betoog over het boek van Zwigtman als voorbeeld van een maatschappij waar homoseksualiteit openlijk getoond werd.
  3. De opgevoerde scène, als voorbeeld van de kracht van dat boek. Zorg voor mooie overgangen tussen de verschillende onderdelen, met muziek, met een voice-over en/of met tekst.

Bedenk hoe jullie je opdracht willen afsluiten: met een uitsmijter? Een oproep om het boek op de verplichte boekenlijst te zetten? Een actie op school? Dat is aan jullie, als er maar weleen mooie afsluiting wordt gemaakt van jullie campagne. Tot slot bedenken jullie een passende titel voor jullie mini-campagne en de opdracht is af.