De intrede van Christus in Brussel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Interpreteren van satire

De literaire kritieken zijn er eenduidig over: De intrede van Christus in Brussel moet gezien worden als een satirische roman (zie bron 1); Verhulst heeft veel van zijn maatschappijkritiek opnieuw vormgegeven in deze roman. Als lezer word jij dus geconfronteerd met duidelijke meningen, die soms wel, soms niet de jouwe zijn. Met de volgende opdracht vormen jullie je een oordeel over die meningen en ontwikkel je misschien nieuwe.

Titel De intrede van Christus in Brussel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Interpreteren van satire
Studielast 3 uur
Werkvorm drie- of viertal
Focus interpreteren van satire
Je leert de maatschappijkritiek in een roman interpreteren.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 'Satire', in: Joke van Balen e.a., 'Basisboek literatuur'. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 46

Vraag 1


[individueel]
Noteer aan aantal zaken waarop Verhulst kritiek heeft; kies daaruit de twee onderwerpen die volgens jou het belangrijkst zijn. Noteer ze in telegramstijl met pagina-aanduiding. Neem deze voorbereiding mee naar de groepsbespreking.


Vraag 2


[samen]
Bespreek jullie uitwerkingen van vraag 1. Jullie brengen om beurten jullie onderwerpen in en geven een toelichting; waarom is jouw onderwerp belangrijk en waaruit blijkt Verhulsts kritiek?


Vraag 3


[samen]
Kies samen de drie belangrijkste onderwerpen. Noteer in het schema hieronder wat Verhulsts standpunt is en daarnaast jullie standpunt en motivatie. Laat duidelijk zien in welke mate jullie het (on-)eens zijn met Verhulst.


schema

 

Verhulst Wij (+ argumenten)
1.
2.
3.