De intrede van Christus in Brussel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verwijzing

Het eerste wat je opvalt als je De intrede van Christus in Brussel ter hand neemt, is de vreemde titel en de vormgeving van de voorpagina. In het colofon lees je dat deze is samengesteld uit details van het schilderij De intrede van Christus in Brussel uit 1889 van James Ensor. Dat kan geen toeval zijn: Verhulst zal ge├»nspireerd zijn geweest door dit schilderij bij het schrijven van zijn verhaal. Misschien moet je zelfs zeggen: van zijn versie van het verhaal. Lees eerst de literaire theorie over satire. Voer dan de opdracht uit.

Titel De intrede van Christus in Brussel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Verwijzing
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus verwijzing
Je leert het verband leggen tussen de titel van een roman en de inhoud ervan.
Gemaakt door Gosse Koolstra

Vraag 1


Zoek een afbeelding van Ensors schilderij en een gedetailleerde beschrijving ervan. Welke interpretatie(s) van het werk kun je vinden? Noteer de hoofdzaken hieruit.


Vraag 2


Zoek zoveel mogelijk overeenkomstige elementen van het schilderij in het verhaal van Verhulst. Breng die onder in het volgende schema; de elementen uit het boek zo mogelijk met paginaverwijzing.


Vraag 3


Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen de betekenis van Ensors schilderij en die van Verhulsts roman? Schrijf een beschouwing over deze vraag van 250 tot 300 woorden.Schema


Schilderij van James Ensor Roman van Dimitri Verhulst
Christus op een ezeltje Jezus wellicht op een ezelsveulen (p.96)

(Literaire)theorie'Satire', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 46