De intrede van Christus in Brussel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Externe verwijzingen

De titel van de roman is al een externe verwijzing, namelijk naar een beroemd schilderij van een Belg: De intrede van Christus in Brussel uit 1889 van James Ensor. Dit schilderij was in tegenstelling tot de hoofdstroom in de schilderkunst van die dagen een geƫngageerd schilderij; het gaf een kritische blik van de kunstenaar op zijn tijd en tijdgenoten. Verhulst verwijst dus naar een verwijzing, en voegt aan de verwijzingen naar de werkelijkheid van Ensor nog veel actuele toe, zoals de verwijzing naar het Heizeldrama in 1985, waarmee hij de nalatigheid en het cynisme van bestuurders en voetbalautoriteiten hekelt.

Titel De intrede van Christus in Brussel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Externe verwijzingen
Studielast 4 uur
Werkvorm tweetal
Focus externe verwijzingen
Je leert de externe verwijzingen van een roman te onderzoeken.
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1


Inventariseer samen een flink aantal externe verwijzingen (minimaal vijftien). Noteer jullie bevindingen in kolom 1 van de tabel.


Vraag 2


In kolom 2 noteren jullie de betekenis van deze verwijzingen (jullie interpretatie).

 

Verwijzing en paginanummer Functie/betekenis
(voorbeeld) voetbaldrama in Heizelstadion in 1985 (blz. 145) angst van auteur voor mensenmassa's; onuitgesproken kritiek op bestuurders en officials (blijkt uit beschrijving van ramp)
(voorbeeld) effect van social media (blz. 141) belachelijk maken van volksmassa's die zich hierdoor gedragen als domme kudde
(voorbeeld) staatkundige toestand van Belgiƫ met z'n zes parlementen (blz. 54) ...
...


BWelke betekenis hebben deze (afzonderlijke) verwijzingen gezamenlijk? Deze betekenis formuleer je in een conclusie van maximaal 50 woorden.