Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert reflecteren op kwesties
Gemaakt door Bas Meijer
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Geschiedenis van Zuid-Afrika'
Bron 2 nl.wikipedia.org | 'Apartheid'

A

Maak een vergelijking tussen de zwarte en de witte bevolking in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid. Geef eerst een algemene beschrijving van ongeveer 250 woorden; hierin maak je duidelijk hoe in het algemeen de verhoudingen liggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Geef hierbij ook twee voorbeelden uit het boek, waaruit duidelijk wordt hoe de verschillende groepen met elkaar omgingen.


B

Geef daarna een schematische weergave van de belangrijkste verschillen. Betrek daarin in ieder geval:

  • wettelijke status (rechten, plichten, positie voor de wet);    
  • economische status (werkgelegenheid, welvaart, huisvesting);    
  • ontwikkelingsmogelijkheden (scholing, verwerven van maatschappelijk aanzien);    
  • overige opmerkelijke verschillen


C

Bestudeer bron 1 en 2 en beantwoord daarna de volgende vragen:

Vraag 1


Denk jij dat AndrĂ© Brink een realistisch beeld heeft geschetst van de situatie in Zuid-Afrika in de jaren '70 van de vorige eeuw? Waarom (niet)?   


Vraag 2


Vind je het belangrijk dat/of Brink een realistisch beeld heeft geschetst? Waarom (niet)?