Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Cultuurhistorische waarde

André Brink heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een schrijver van boeken over niet-beladen onderwerpen tot een activistisch schrijver die niet anders kon dan de situatie in Zuid-Afrika aan de kaak stellen met zijn boeken. Dat heeft hem in de problemen gebracht, maar hij heeft ook een bijdrage kunnen leveren aan de groeiende kritiek op de machthebbers ten tijde van de apartheid.

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Cultuurhistorische waarde
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus cultuurhistorische waarde
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische waarde van een roman.
Gemaakt door Bas Meijer
Bron 1 literatuurplein.nl | '"Hoeveel kan een schrijver tegen al het kwaad op de wereld uitrichten?" Interview met André Brink'
Bron 2 dbnl.org | Jan Deloof, 'Literaire dissidentie in Zuid-Afrika', in: Ons Erfdeel, jaargang 21

Bestudeer bron 1 en 2 en zet de ontwikkeling van André Brink uiteen. In bron 2 lees je alleen de passages die betrekking hebben op André Brink. Noem de belangrijkste wapenfeiten en gebeurtenissen uit zijn leven. Betrek in het artikel in ieder geval:

  • 'Die Sestigers' (stroming van schrijvers uit Zuid-Afrika);    
  • de positie van het Afrikaans;    
  • Brinks tijd in Parijs, de invloed van 1968 op zijn verdere auteurschap;    
  • zijn boek Kennis van die Aand;    
  • zijn relatie tot de machthebbers in Zuid-Afrika;    
  • zijn huidige positie in de Zuid-Afrikaanse maatschappij    
  • Een droog wit seizoen

Gebruik tussen de 600 en 750 woorden.