Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld

André Brink heeft met dit boek een aanklacht willen schrijven tegen de situatie in Zuid-Afrika. Die aanklacht komt voort uit zijn wereldbeeld, zijn visie op de werkelijkheid waarin hij leeft en zijn visie op hoe een samenleving op rechtvaardige wijze zou moeten functioneren.
In het boek komen mensen met verschillende wereldbeelden voor. De schrijver laat zien hoe verschillend er wordt gedacht over goed en kwaad binnen de bevolking van een land, een bevolkingsgroep en zelfs binnen een familie.

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Wereldbeeld
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus wereldbeeld
Je leert reflecteren op het wereldbeeld van de personages en de auteur.
Gemaakt door Bas Meijer
Bron enotes.com | 'A Dry White Season' (Engelstalig)

Vraag 1


Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het wereldbeeld van de personages die hieronder staan. Hoe denken zij over belangrijke levenskwesties? Hoe kijken zij tegen de apartheidssituatie aan? Hoe kijken zij aan tegen recht en onrecht? Goed en kwaad? Gelijkheid en ongelijkheid? Waar geloven zij in, waar streven zij naar?   

a. Ben du Toit   
b. Susan, zijn vrouw   
c. Melanie Bruwer   
d. Phil Bruwer   
e. Kapitein Stolz   
f. Stanley    

Geef bij elk personage een kenmerkend citaat dat past bij het wereldbeeld van dat personage.   


Vraag 2


Welk personage representeert volgens jou het meest het wereldbeeld van AndrĂ© Brink? Waarom denk je dat? Beargumenteer je antwoord.   


Vraag 3


Bestudeer nu de bron. Zou je nu nog hetzelfde antwoord geven op vraag 2? Waarom (niet)?