Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

In het boek komen verschillende perspectieven voor. In het begin van het boek is er een raamverteller, later lees je mee vanuit de hoofdpersoon. Leg uit: 

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert de werking van het perspectief analyseren.
Gemaakt door Bas Meijer

Vraag 1


Wat hebben de raamverteller en Ben du Toit met elkaar te maken?   


Vraag 2


Een schrijver kiest nooit zomaar voor een perspectiefwisseling. Waarom zou de schrijver voor verschillende perspectieven hebben gekozen? Bestudeer, indien nodig, de Literaire theorie.   


Vraag 3


Wat is het effect van de perspectiefverandering op jouw beleving van het verhaal? Wordt het verhaal spannender, levendiger, realistischer, aangrijpender? Of juist niet? Licht je antwoord toe.(Literaire) theorie

'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, p. 101-106