Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vergelijking

Let op: in deze opdracht vergelijk je Een droog wit seizoen met Tikkop van Adriaan van Dis. Voor deze opdracht moet je dus twee boeken lezen. Vraag, voordat je daaraan begint, of je beide boeken op je lijst mag zetten.

Lees beide boeken en vergelijk ze aan de hand van de volgende vragen:

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Vergelijking
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus vergelijking
Je leert overeenkomsten en verschillen tussen twee boeken analyseren.
Gemaakt door Bas Meijer
Bron Joke van Balen e.a., 'Basisboek literatuur.' Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, p. 99-140.

A

Cultuurhistorisch

Vraag 1


Beschrijf de Zuid-Afrikaanse samenleving ten tijde van Een droog wit seizoen. Leg daarbij uit wat de apartheid concreet inhield voor de verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen.     


Vraag 2


Beschrijf de Zuid-Afrikaanse samenleving ten tijde van Tikkop. Geef daarbij globaal aan wat de gevolgen zijn van decennialange apartheid voor de verstandhouding tussen de bevolkingsgroepen.   


Vraag 3


Beschrijf de verschillen tussen de huidige situatie en de situatie in de jaren '70. Zijn er ook opvallende overeenkomsten? Wat is het resultaat van de afschaffing van de apartheid?   


Vraag 4


Welk boek leert de lezer volgens het meest over de aard, het wezen van het land Zuid-Afrika? Licht je antwoord toe.


B

Literair

Bestudeer de Literaire theorie. Beschrijf daarna drie overeenkomsten en drie verschillen in de literaire kenmerken van de beide boeken. Denk aan de volgende kenmerken:

  • stijl (zinsbouw, woordkeus)    
  • perspectief    
  • tijd: vooruitwijzingen, flash backs, tijdsprongen etc.    
  • thematiek


C

Welk boek vond jij beter? Een droog wit seizoen of Tikkop? Licht je antwoord uitgebreid toe. (Literaire)theorie


Een droog wit seizoen (1979) laat de onmenselijkheid van het apartheidssysteem zien en speelt zich af in de jaren '70 van de vorige eeuw. Er was geen vrijheid, geen gelijkheid en de mensen leefden in armoede en angst als gevolg van onderdrukking en geweld.
Tikkop (2010) gaat over twee blanke mannen in het huidige Zuid-Afrika, die vroeger gestreden hebben voor opheffing van de apartheid. Het traumatische verleden speelt in het heden nog altijd een rol.