Een droog wit seizoen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Oeuvre

Titel Een droog wit seizoen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Oeuvre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert een boek te plaatsen in de historische context.
Gemaakt door Bas Meijer
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Apartheid'
Bron 2 enotes.com | 'A Dry White Season' (Engelstalig)

Vraag 1


Bestudeer bron 1. Schrijf een korte uiteenzetting (ongeveer 450 woorden) over de geschiedenis van de apartheid in Zuid-Afrika.   
Betrek in je tekst:

  • het ontstaan van de apartheid: wanneer, waarom?
  • de opvallendste gevolgen van de apartheid (kenmerken, maatregelen, wetten);
  • de reactie van de internationale gemeenschap
  • het binnenlands verzet tegen de apartheid
  • belangrijke personen gedurende de apartheid
  • het einde van de apartheid: wanneer, waardoor?    


Vraag 2


Bestudeer bron 2. Schrijf vervolgens een tekst (ongeveer 300 woorden) waarin je aangeeft wat de waarde van Een droog wit seizoen is voor het eindigen van het apartheidsregime: in hoeverre heeft dit boek hebben bijgedragen aan de kritiek op de blanke machthebbers en dus aan het uiteindelijk opheffen van de apartheid?