Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Historische context

Koolhaas schreef zijn dierenverhalen, waaronder deze bundel, voor een groot deel in de jaren '50. Je zult misschien eerder een al wat ouder boek hebben gelezen. Hoe je dat hebt ervaren hangt erg af van het boek. Zo is Erik of Het klein insectenboek (1941) van Godfried Bomans volgens sommigen al enorm gedateerd, maar lijkt W.F. Hermans' De tranen der acacia's (1948) van enkele jaren later veel minder verouderd. 

In deze opdracht ga je je verdiepen in de vraag welke factoren bepalen of een ouder werk al dan niet als verouderd of gedateerd aangemerkt moet worden.

Titel Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Historische context
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus historische context
Je leert een relatie leggen tussen het werk en de periode waarin het verschenen is.
Gemaakt door John Hoks en Marlies Schouwstra

A

Vraag 1


Stel je voordat je de uitgever bent van het werk van Koolhaas. De verkoop loopt de laatste jaren een beetje terug en je bedenkt dat het misschien een goed idee is om Koolhaas' werk te laten herschrijven in modern Nederlands. Je denkt daarbij aan een jonge, vlotte sterauteur uit je fonds, zo iemand als Robert Vuijsje (Alleen maar nette mensen).    
Herschrijf één pagina van een van de verhalen in het Nederlands dat Robert Vuijsje (of een andere jonge, moderne auteur van wie je ooit een boek hebt gelezen) zou gebruiken.   


Vraag 2

Vind je dat het verhaal beter of slechter wordt als je het herschrijft in modern Nederlands? Licht je antwoord toe.  B

Vraag 1

Noteer een titel van een boek uit het jaar 2000 of later dat jij hebt gelezen en dat je wat betreft de thematiek doet denken aan Er zit geen spek in de val.


Vraag 2

Wat zijn de verschillen in de manier waarop de thematiek wordt uitgewerkt? Let op: dit is een ingewikkelde vraag die om een doorwrocht antwoord vraagt.


Vraag 3

Denk je dat de verschillen die je bij 2 hebt genoteerd zijn terug te voeren op de tijd waarin beide boeken respectievelijk zijn verschenen? Als je denkt dat het nodig is om bronnen over de jaren '50 te raadplegen, moet je dat doen. Licht je antwoord ook toe. 


C

Vraag 1

Schrijf een beschouwing over de vraag of Koolhaas' verhalen al dan niet verouderd zijn. Besteed in ieder geval aandacht aan Koolhaas' stijl en thematiek. Als je denkt dat andere factoren ook een rol spelen, mag je die natuurlijk ook noemen - graag zelfs! Je beschouwing bestaat uit ongeveer 800 woorden.