Het bloed in onze aderen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid

Beelden van Spanje

Titel Het bloed in onze aderen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op werkelijkheid en fictie in een roman.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 medischcontact.nl | Henk Maassen, 'Miquel Bulnes: "Ik wil iets maken wat ik zelf heb bedacht"' (interview)
Bron 2 volkskrant.nl | Maarten Steenmeijer, 'Uit het merg van straatkinderen' (recensie)

A [individueel]


Vraag 1


a. Welke associaties roept Spanje bij jou op? Denk hier een minuut of vijf over na en noteer ze allemaal.
b. Leg uit hoe jij aan die associaties komt. Doe dat globaal, met trefwoorden, zoals 'vakantie'.   


Vraag 2


De maker van deze opdracht had bij vraag 1a zelf het volgende lijstje bedacht: Sint-Nicolaas, Vuelta, Contador, Camp Nou, Rafael Nadal, Manuel (Fawlty Towers), Barcelona, Madrid, Sevilla, Malaga, Santiago de Compostela, Salou, El Greco, Picasso, Guernica, Don Quichot, Zaf√≥n (De schaduw van de wind), 80-jarige oorlog (Filips II), Franco, ETA, peseta, tapas, Spaanse griep, Spaanse peper, Spaanse vlieg.   

a. Welke onderdelen van dit rijtje zitten wel ergens in jouw systeem, maar waren niet in die vijf minuten komen bovendrijven? En welke zeggen jou helemaal niets?
b. Hoe verklaar jij het dat verschillende mensen verschillende lijstjes in hun hoofd hebben?


B [samen]


Vraag 1


Bespreek nu samen jullie antwoorden bij A. Hebben jullie bij vraag 2b dezelfde verklaring gegeven?


Vraag 2


In de roman van Bulnes leer je Spanje kennen zoals het was in de jaren '20 van de twintigste eeuw.   

a. Wat wisten jullie daar al van?
b. Typeer met een aantal trefwoorden, op basis van deze roman, het Spanje van die tijd.   


Vraag 3

Bulnes zei zelf, toen hem gevraagd werd hoe hij op het idee kwam voor dit boek: 'Ik wilde een historische roman schrijven en het moest over Spanje gaan. Ik dacht aan de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), maar een roman over mensen die elkaar drie jaar lang doodschieten, leek me bij nader inzien niet zo interessant. Ik kwam toen uit bij de strijd die Spaanse troepen uitvochten in het Marokkaanse Rifgebergte tegen lokale opstandelingen, nu ruim negentig jaar geleden, en de nasleep daarvan in Spanje. Delen van Marokko waren destijds door Spanje gekoloniseerd. Om van die tumultueuze tijd die voorafging aan de Burgeroorlog een beeld te krijgen, moest ik bronnen raadplegen. Ik heb veel kranten en ooggetuigenverslagen uit die tijd gelezen, die de feiten leverden voor mijn roman.' (bron 1)   


a. Hoe betrouwbaar is de informatie in de roman? Kijk op Wikipedia onder 'Rifoorlog' en onder 'Geschiedenis van Spanje' en controleer of de feiten in de roman ermee in overeenstemming zijn.
b. Heel informatief is de recensie van Maarten Steenmeijer in de Volkskrant. Lees die recensie (bron 2) aandachtig.
c. De informatie op Wikipedia was wel heel erg beknopt. Dit onbekende stukje Spaanse geschiedenis komt er nauwelijks uit de verf. Schrijf een alinea (200-300 woorden) voor Wikipedia ('Geschiedenis van Spanje'), waarin jullie het Spanje van 1921-1923 beschrijven op basis van wat je nu weet.


C


Vraag 1 [samen]    


Hoe belangrijk is het voor jullie/jou dat de schrijver van een (historische) roman zich aan de feiten houdt? Bespreek dat samen; noteer daarna je eigen mening.


Vraag 2 [samen en individueel]    


Het beeld dat je al van Spanje had (zie A1) is door het lezen van Het bloed in onze aderen aangevuld. In hoeverre is het nuttig / belangrijk dat je door het lezen van een roman je kennis uitbreidt? Bespreek ook dit samen; noteer daarna weer je eigen mening.