Het bloed in onze aderen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Beoordeling

De meningen over Het bloed in onze aderen zijn verdeeld. Dat is niet ongewoon, en er is natuurlijk ook niets mis mee. Het verschil in beoordeling kan te maken hebben met verschillende manieren van lezen, of met een verschil in weging van pluspunten en minpunten.

Titel Het bloed in onze aderen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Beoordeling
Studielast 1 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus beoordeling
Je leert nadenken over de argumenten voor de beoordeling van een boek.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 librisliteratuurprijs.nl | juryrapport Libris Literatuurprijs 2012
Bron 2 reinswart.blogspot.nl | Rein Swart, 'Bordkartonnen relaas over politieke en menselijke hartstochten'
Bron 3 volkskrant.nl | Maarten Steenmeijer, 'Uit het merg van straatkinderen'

Vraag 1


a. Lees eerst het hoofdstuk in Basisboek literatuur over het beoordelen van een boek; zie Literaire theorie.   
b. Welke argumenten (p. 183-188) zijn voor jou het belangrijkst als jij een boek beoordeelt?   
c. En geldt dat ook voor jouw beoordeling van Het bloed in onze aderen?   


Vraag 2


Het bloed in onze aderen werd in 2012 genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Lees de beoordeling van de jury; bron 1. Vat kort samen welke pluspunten in dit juryrapport voorbij komen.   


Vraag 3


Recensent Rein Swart is veel minder positief over dit boek. Noteer puntsgewijs de kritiekpunten die je in zijn recensie (bron 2) aantreft.   


Vraag 4


Maarten Steenmeijer neemt in zijn beoordeling een tussenpositie in; hij geeft het boek drie sterren, maar levert ook stevige kritiek. Welke punten van kritiek brengt hij in zijn recensie (bron 3) naar voren?   


Vraag 5


Onder de recensie van Swart wordt je de mogelijkheid geboden om een reactie te plaatsen. Schrijf deze reactie in maximaal 350 woorden. Het is helemaal aan jou om het met Swart eens of oneens te zijn; maak gerust gebruik van de opmerkingen van de Libris-jury of van Steenmeijer. Ga op (of tegen) Swarts kritiekpunten in, maar maak vooral ook goed duidelijk welke argumenten voor jouw beoordeling van Het bloed in onze aderen belangrijk zijn; zie je antwoorden op vraag 1.(Literaire) theorie


'Recensenten. Argumenten in recensies. De lezer en het leesproces', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 182-192