Het leven uit een dag: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motto

Titel Het leven uit een dag
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Motto
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus motto
Je leert na te denken over het motto en de thematiek van een boek
Gemaakt door Cilla Geurtsen

A


Vraag 1


Veel mensen geloven in een leven na de dood. Schrijf in minimaal 150 woorden op wat jij denkt dat er met je gebeurt nadat je overleden bent. Kun je datgene wat je gelooft ook in een bepaalde traditie plaatsen?


Vraag 2


In het boek wordt veel nagedacht over hoe het leven na de dood zal zijn. Bij deze deelopdracht ga je verschillen in kaart brengen tussen de diverse werelden in het boek en jouw eigen wereld. Vul onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk in. Werk uit hoe men denkt dat bepaalde onderwerpen in elkaar zitten. Bedenk ook zelf nog drie onderwerpen die je in deze tabel uitwerkt.

B


Vraag 1


Noteer drie argumenten voor of tegen de volgende stelling: De wereld waarin Benny na zijn dood terechtkomt heeft veel weg van de wereld waarin wij leven.


Vraag 2


Lees nu de Literaire theorie. Het motto van de roman is: 'L'enfer c'est la répétition.' Het is ooit door de Franse schrijver Ionesco gebruikt in een interview. Vertaal dit motto. Mocht je er niet uitkomen dan mag je op zoek gaan naar een vertaling van iemand anders.


Vraag 3


Vind jij dat het gekozen motto goed bij het boek past? Gebruik voor je antwoord 100 woorden.


Vraag 4


Ben jij het eens met het motto van het boek? Gebruik voor je antwoord 100 woorden. Lees voordat je antwoord geeft ook je antwoorden bij vraag 1 en 3 nog eens door.

(Literaire) theorie

'Motto', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 100.