Het leven uit een dag: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Betekenis 1

Titel Het leven uit een dag
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Betekenis 1
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de vraag waar het verhaal over gaat door middel van een vergelijking tussen boek en film
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron youtube.com | trailer van de film

A


Vraag 1


Bekijk de trailer van de film Het leven uit een dag (bron 1) en noteer in tabel 1 de opbouw van de trailer. (De film kent trouwens een iets andere verhaallijn dan het boek.) Geef aan uit hoeveel scènes de trailer bestaat, welke personages erin voorkomen en beschrijf kort wat de inhoud van iedere scene is.
 

Tabel 1

Scène Personage(s) Inhoud
1
2
3
4
...
...

B


Vraag 1


Vul in: De trailer gaat vooral in op de verhoudingen tussen ...


Vraag 2


Vul in: Als je de trailer zou geloven gaat het boek dus vooral over ...


Vraag 3


Geef op grond van je antwoorden bij 1 en 2 antwoord op de vraag of de film een juiste weergave is van het boek. Beargumenteer je antwoord in ongeveer 75 woorden.


Vraag 4


De derde hoofdpersoon in het boek is Scant. Markeer in het boek alle scènes waarin Scant een belangrijke rol speelt. (Doe dat bijvoorbeeld door gele plakblaadjes  bij die scènes te plakken.)


Vraag 5


Maak met behulp van tabel 2 een nieuw scenario voor de trailer waarbij je je vooral richt op de verhouding tussen Benny en Scant. Je scenario bestaat uit minstens 10 fragmenten/zinnen.


Tabel 2

Scène Personage(s) Inhoud
1
2
3
4
...
...

C


Vraag 1


Je hebt nu de focus van het verhaal deels verlegd. Als je je eigen trailer zou bekijken dan gaat het boek dus ook over ...


Vraag 2


Noteer nu in 100 woorden waar het boek Het leven uit een dag volgens jou echt over gaat.


D [extra]


Je mag je trailer natuurlijk ook echt gaan filmen.