Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert stijlkenmerken herkennen en toepassen.
Gemaakt door Regina Buijze
Bron 1 taaladvies.net | over ironie, cynisme, sarcasme
Bron 2 nl.wikipedia.com | 'Ironie'

Vraag 1


Bestudeer bron 1 en 2. Zoek vervolgens in Reize door het Aapenland drie verschillende soorten voorbeelden van ironisch taalgebruik. Citeer deze in de eerste rij van onderstaand schema.


Vraag 2


Vul in de tweede rij van het schema in hoe dit stijlmiddel heet.


Vraag 3


Vul in de derde en vierde rij van het schema in wat het effect van het gebruik van deze stijlmiddelen op jou als lezer is en waardoor dit effect wordt veroorzaakt.


Vraag 4


In de vijfde rij noteer je een voorbeeld uit je dagelijkse reis van huis naar school, waarbij je gebruik maakt van hetzelfde stijlmiddel als je in rij 2 hebt genoteerd.


Vraag 5


Beschrijf nu jouw reis van huis naar school als ironische anekdote, waarbij je deze stijlmiddelen gebruikt. Het doel hiervan is dat je een mild spottend en humoristisch effect bereikt. Lengte circa een half A4.


 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3
1. Citaat
2. Naam stijlmiddel
3. Welke effect?
4. Waardoor effect?
5. Reis van huis naar school