Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Fictie en werkelijkheid

Een bekend probleem in literatuur is de verhouding tussen werkelijkheid en fictie. Over dichters is wel eens gezegd: 'Dichters liegen de waarheid'. Ook Kader Abdolah heeft met deze kwestie geworsteld: hoe geef ik een geschiedenis weer die voor een deel biografisch, voor een deel autobiografisch is? In welke mate mag ik daar fictie van maken? Wat is de taak van de schrijver? Om daar een beeld van te geven, verwijst hij in Spijkerschrift naar het beroemde 'pak van Sjaalman', een uitgebreid pak met aantekeningen over van alles en nog wat dat in het boek Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij van Multauli zo'n belangrijke rol speelt.
In een interview zegt Kader Abdolah dat hij de moord op een voorvader, dichter en politicus, wil wreken door heel veel te schrijven.

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert de relatie tussen fictie en werkelijkheid onderzoeken en beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 digibron.nl | Enny de Bruin, 'Het pak van Sjaalman in spijkerschrift'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Dat bliksems knappe boek: Max Havelaar'
Bron 3 sites.google.com | 'Pak van Sjaalman (van Multatuli)'

A


Vraag 1


Als jij een boek zou kunnen schrijven of een film maken, hoe zou je een verhaal over emotionele delen van je leven dan het liefst willen vormgeven: met jezelf, met je eigen naam, in de hoofdrol? Met een andere naam? Vanuit verschillende perspectieven? Vanuit een ik-perspectief?


Vraag 2


Leg uit wat het 'pak van Sjaalman is' en wat er zo bijzonder aan is. Gebruik onder andere de gegeven bronnen. Je kunt ook je docent om hulp vragen.


Vraag 3


Wat precies is in Spijkerschrift zo'n 'pak van Sjaalman'?


Vraag 4


Wat is voor hoofdpersoon Ismaiel het lastige van dit 'pak van Sjaalman'?


Vraag 5


Hoe heeft de schrijver Kader Abdolah het probleem met dit 'pak van Sjaalman' opgelost? Wat is je oordeel over die oplossing?


B


Vraag 1


Welke autobiografische gegevens heeft Abdolah naar eigen zeggen verwerkt in Spijkerschrift?


Vraag 2


Welke biografische gegevens over zijn vader heeft Kader Abdolah verwerkt in Spijkerschrift, voor zover jij dat kunt achterhalen?


Vraag 3


Is Ismaiel in staat het spijkerschrift in het hem toegestuurde pakje te lezen, denk je? Leg je antwoord uit.


Vraag 4


Wat zegt dit over de andere gegevens, bijvoorbeeld de ervaringen van Goudklokje?


C


Schrijf een beschouwing van 200 tot 400 woorden over de vraag in hoeverre je de uitspraak 'Dichters liegen de waarheid' kunt betrekken op Spijkerschrift. Maak wederom gebruik van de bronnen.