Warenar: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literair-wetenschappelijke vergelijking

Jullie gaan drie teksten vergelijken op een aantal aspecten. Ze zijn alledrie in het Nederlands vertaald/hertaald; ook Aulularia en De vrek zijn kleine boekjes, eenvoudig te lezen. Van de vertaling van Aulularia is alleen het eerste bedrijf en een deel van het tweede makkelijk beschikbaar. Je zult het dus daarmee moeten doen, en met beschrijvingen van de inhoud, die eenvoudig te vinden zijn op internet (bijv. Wikipedia); ter ondersteuning kun je nog gebruikmaken van een recente Engelse vertaling. Zie Bronnen.
Daarna geef je een oordeel. Het vergelijken gaat systematisch en is voor een deel geleid en moet voor een deel zelf ingevuld worden.

Titel Warenar
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Literair-wetenschappelijke vergelijking
Studielast 3 slu
Werkvorm tweetal of drietal
Focus literair-wetenschappelijke vergelijking
Je leert een origineel klassiek toneelstuk en twee zeventiende-eeuwse navolgingen met elkaar vergelijken.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 images.tresoar.nl | Plautus' Aulularia in een Nederlandse vertaling (alleen het eerste bedrijf en scène 1 van het tweede bedrijf)
Bron 2 forumromanum.org | een complete vertaling van Aulularia in het Engels
Bron 3 vvltheaterteksten.nl | een complete Nederlandse vertaling van l'Avare van Molière

A Analyse
[Deze analyse kun je individueel doen, maar de bespreking ervan en het invullen van het schema doen jullie gezamenlijk.]

  1. Lees naast Warenar ook (het beschikbare vertaalde deel van) Aulularia van Plautus en De vrek (l'Avare) van Molière, in Nederlandse vertaling. Raadpleeg eventueel de Engelse vertaling van Aulularia; voor de opdracht is het niet noodzakelijk dat je de 'brontekst' integraal leest. (Zie Bronnen.)
  2. Vul het schema hieronder in. Wees expliciet, maar formuleer kort. Voor de humoristische technieken: zie onder 'Literaire theorie' bij opdracht N4/2. In kolom 2, 3 en 4 geef je aan wat het geval is, welke voorbeelden je ervan kunt noemen.


schema


B Oordeel

[Individueel, met gebruikmaking van de gezamenlijke bespreking.]

Schrijf een betoog van 500–750 woorden waarin je op grond van de constateringen in deel A beoordeelt:

  1. In welke mate is er sprake van translatio, imitatio en/of aemulatio in Warenar en De vrek?
  2. Welke 'moderne' elementen zijn in de zeventiende-eeuwse teksten toegevoegd aan Aulularia?
  3. Welk zeventiende-eeuws stuk vind je het meest geslaagd?

Uiteraard zijn alle onderdelen goed onderbouwd met argumenten.


Literaire theorie
Een belangrijk verschijnsel in de renaissance was het oefenen van literaire vaardigheid door klassieke voorbeelden te vertalen, te imiteren en zo mogelijk te overtreffen (translatio – imitatio – aemulatio). Warenar (1617) van Hooft en l'Avare (1668) van Molière waren imitaties van Plautus’ Aulularia. Het klassieke blijspel was in de zeventiende eeuw nog steeds / opnieuw populair en er waren gemakkelijk uitgaven van te verkrijgen.