Wij slaven van Suriname: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Taal

Titel Wij slaven van Suriname
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Taal
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus taal
Je leert te reflecteren op de politieke lading van taal en de verschuivingen daarin.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Bron 1
Bron 2 (pdf)
Bron 3
Bron 4 (pdf)

A

In de aanbevolen editie van Wij slaven van Suriname vind je meteen na de titelpagina een opmerking vooraf van de uitgever: ‘Literaire werken en hun makers zijn een product van hun tijd. Hoewel Anton de Kom …’.

 1. Lees deze hele alinea zelf nog eens, en vat in twee zinnen samen wat de uitgever hier wil zeggen.
 2. Op wat voor woorden doelt de uitgever? Geef een paar voorbeelden uit het boek.
 3. Had jij tijdens het lezen in de gaten dat er ongepaste woorden in het boek gebruikt werden? Zo ja, weet je nog wat je dacht toen je ze tegenkwam? Zo nee, kon je bij vraag 2 dan wel antwoord geven? Leg uit.
 4. Wat vind jij ervan dat de uitgever die ongepaste woorden toch heeft gehandhaafd in deze editie?
 5. Lees bron 1. Zie je hier nog nieuwe argumenten? Leg kort uit.
 6. We raken hier aan de hele woke-discussie. Lees bron 2. Kun jij kort aangeven welk standpunt jij daarbij inneemt: is woke voor jou een positief of een negatief begrip? Leg uit.


B

Bekijk de brochure ‘Waarden voor een nieuwe taal’ (bron 3).

 1. Lees de inleiding aandachtig en noteer de belangrijkste gedachten die je daar tegenkomt.
 2. Bekijk de 15 waarden en selecteer die waarden die je in verband kunt brengen met Wij slaven van Suriname. Licht je keus toe.
 3. Als je bij de vorige vraag alleen de ‘ongepaste woorden’ van opdracht A hebt genoemd, moet nu nog een ander wezenlijk punt van De Kom besproken worden: het verband tussen taal en identiteit, en tussen taal en macht. Wat zeggen de nieuwe waarden daarover?
 4. Denk je dat De Kom het eens zou zijn met de strekking van deze brochure? Leg uit. 


C

Een ander geluid hoor je in bron 4: een gesprek met filosoof Sebastien Valkenberg naar aanleiding van zijn boek over politieke correctheid. Kop: ‘Politieke correctheid maakt ons dom’.

 1. Lees ook deze tekst aandachtig en noteer de belangrijkste gedachten die je er tegenkomt.
 2. Wat zijn volgens jou de meest essentiële verschillen tussen de benadering van Valkenberg en die van ‘Waarden voor een nieuwe taal’?
 3. Als je nu alle gedachten die je bij B1 en C1-2 hebt genoteerd nog eens overdenkt, verandert dat nog iets aan je eigen mening, zoals je die bij A4-6 hebt opgeschreven? Leg uit.