De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Visie

Lastige vragen: wat vind je van het leven? Wat vind je van 'de mens'? Toch, op grond van je levenservaring tot nu toe en op grond van je leeservaring zul je dit soort vragen niet afdoen als 'onzin', zullen deze vragen wel wat bij je losmaken. Op grond van diezelfde ervaringen heb je mogelijk niet meer zo'n heel zonnige kijk op de mens en zijn 'toestand'. In ieder geval: je bent niet de eerste en de enige die daar grondig over heeft nagedacht. Lees maar eens de eerste twee hoofdstukken van het Bijbelboek 'Prediker'. Het is net of je Japi weer hoort: 'En toen met eenige variatie herhaalde i zijn oude rĂªverie over 't water. Van 't water dat maar altijd naar 't Westen stroomde, dat iederen avond naar de zon stroomde.' ('De uitvreter', p. 44).

Titel De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Visie
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus visie
Je leert hoe een auteur een visie kan uitdragen in zijn werk.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 bijbelencultuur.nl | 'Prediker'
Bron 2 humanistischecanon.nl | 'Existentialisme'
Bron 3 allaboutphilosophy.org | 'Existentialisme, een definitie'
Bron 4 docplayer.nl | 'De uitvreter en de existentialist',
Bron 5 nescio.info | 'Nescio: Schrijft u over mij maar niks'

Vraag 1

Lees alle bronnen en maak aantekeningen.

Vraag 2

Vul dan het schema in en voer de eindopdracht uit: schrijf een artikel van 750 tot 1000 woorden waarin je de volgende punten behandelt:
a. Welke opvattingen over de mens en het menselijk bestaan vertegenwoordigen de verschillende personages in 'De uitvreter', 'Titaantjes' en 'Dichtertje'?
b. Welke opvattingen hieromtrent draagt de (auctoriale) verteller uit?
c. Welke handelingsmogelijkheden ten aanzien van de werkelijkheid geven de verschillende personages vorm?
d. Wat leveren die op?
e. Welke opvattingen lijkt de auteur hiermee uit te drukken? Lees hierover vooral de slotalinea van de laatstgenoemde bron.
f. Is de auteur het nu eens met de Prediker? Hoe staat hij tegenover zijn creaties Japi, Bavink, het dichtertje? Wat zal hij vinden van de keuze van Koekebakker en Dora?

Schema

Verhaal Personage/auctoriale verteller Opvatting over de mens en het bestaan Verhaalvoorbeelden
'De uitvreter'
'Titaantjes'
'Dichtertje'