Gijsbreght van Aemstel: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Ontwikkeling bij een schrijver

Voor deze opdracht moet je kennis hebben van het verschil tussen katholicisme en protestantisme, en van de twee contrasterende groeperingen binnen het zeventiende-eeuwse protestantisme: de remonstranten en de contra-remonstranten. Je kunt je deze kennis ook eigen maken door een korte voorstudie.

Titel Gijsbreght van Aemstel
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Ontwikkeling bij een schrijver
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus ontwikkeling bij een schrijver
Je leert zien hoe Vondels religieuze ontwikkeling zich al in Gysbreght van Aemstel aftekende.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 1. historiek.net | 'Joost van den Vondel'
Bron 2 2. kb.nl | 'Joost van den Vondel'
Bron 3 3. nederlands.nl | 'Joost van den Vondel'
Bron 4 4. cf.hum.uva.nl | Anique de Kruijf, 'Vondels biografie en de Gysbreght'
  1. Noteer voor jezelf uit de moderne Nederlandse literatuur die jij tot nu toe gelezen hebt, één boek waarin je opvattingen over religie en geloof tegenkomt, en één waarin dat pertinent niet het geval is. Welke opvattingen zijn dat in het eerste boek? (Je kunt op deze site zoeken opde tag 'religie'.)
  2. Wat is jouw oordeel over die opvattingen?
    a. Vind jij religie en geloof van belang?
    b. Vind je dat geloof en religie een plek moeten hebben in (literaire) kunst? Waarom vind je dat?
    c. Heb je enig idee in welke mate geloof en religie nog een plek krijgen in moderne Nederlandse literatuur? Noteer je antwoorden.
  3. Lees de bronnen. Zoek eventueel zelf naar aanvullende bronnen. Maak notities over Vondels religieuze ontwikkeling en over zijn opvattingen over het geloof.
  4. Beschrijf nu in een uiteenzetting van circa 750 woorden welke elementen uit Gysbreght van Aemstel kunnen wijzen op Vondels opvattingen over religie en geloof en de ontwikkeling daarin rond 1637. Let op: er zijn tegenstrijdige gegevens in Gysbreght van Aemstel!