La Superba: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Boeken vergelijken

Eind 2015 verscheen Gelukszoekers van Ilja Leonard Pfeijffer, een boekje 'over vluchtelingen, migranten, angst en hoop'. De opbrengst van het boekje (128 bladzijden) is bestemd voor 'Werken zonder grenzen', een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het vinden van werk voor vluchtelingen zonder status; zie www.werkenzondergrenzen.nl.
Vraag vooraf aan je docent of je dit boek ook mag lezen voor je lijst. Een flink deel van het boek heb je trouwens al gelezen: 'Fatou yo', het tweede intermezzo uit La Superba, is in zijn geheel in dit boek opgenomen.
Natuurlijk is Gelukszoekers te zien als spin-off van La Superba: uit het succes en de bekroning van La Superba viel meer te halen! Maar de opbrengst gaat dus naar het goede doel. 

Titel La Superba
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6
Studielast 3 á 4 uur
Werkvorm individueel
Focus boeken vergelijken
Je leert twee verwante boeken tegen elkaar afzetten
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Ellen ten Damme zingt 'Lampedusa'
Bron 2 Juryrapport E. du Perronprijs 2015, en dankwoord Pfeijffer

Lees Gelukszoekers en maak daarna onderstaande opdrachten.


Vraag 1

Op de achterflap staat: 'Pfeijffer laat met Gelukszoekers een krachtig tegengeluid horen in het rumoer van angst en haat dat wordt voortgebracht door populisten. Hij toont de lezer op confronterende wijze hoe schrijnend de situatie momenteel, maar eigenlijk al een aantal jaren, is en pleit voor een menswaardig bestaan voor elk mens.'Had dit citaat ook op de achterkant van La Superba kunnen staan: 'Pfeijffer laat met La Superba een krachtig tegengeluid horen …'? Leg duidelijk uit waarom wel/niet.


Vraag 2

In La Superba is 'Fatou yo' het tweede intermezzo binnen de roman, in Gelukszoekers is het een zelfstandig onderdeel te midden van andere teksten over vluchtelingen en migranten. Je gaat je dan toch een paar dingen afvragen.

- Hoe functioneert 'Fatou yo' precies binnen het raamwerk van La Superba?
- Kan dat verhaal over Djiby zomaar op eigen benen staan?
- Krijgt het verhaal een andere lading nu het in Gelukszoekers tussen scherpe teksten met een duidelijke politieke boodschap is geplaatst?
- Zou het eerste intermezzo in La Superba net zo makkelijk los te weken zijn uit het verband van de roman?

Beantwoord deze vragen in een samenhangende tekst van 400-500 woorden.


Vraag 3

Gelukszoekers opent met een 'Brief aan Europa'. Een mooie tekst van de classicus Pfeijffer. Schrijf een korte bespreking (ongeveer 300 woorden) van deze tekst, waarin je ook duidelijk naar voren laat komen wat de precieze strekking van deze brief is.


Vraag 4

Bekijk op YouTube (bron 1) hoe Ellen ten Damme de songtekst 'Lampedusa' (p. 69-70) uitvoert en schrijf een korte recensie (150-200 woorden).


Vraag 5

In 2015 ontving Pfeijffer de E. du Perronprijs voor Gelukszoekers, de dichtbundel Idyllen en zijn columns in nrc.next. Lees het juryrapport en Pfeijffers dankwoord (bron 2). Vat kort samen (200 woorden) wat Pfeijffer hier zegt over de rol van literatuur in het maatschappelijk debat.


Vraag 6

Geef ten slotte je mening over Gelukszoekers als literair product. Ga daarbij in op de volgende vragen:

- Is Gelukszoekers een geslaagd boek, van hetzelfde niveau als de bekroonde roman La Superba?
- Maakt het feit dat dit boekje zo duidelijk een politiek en moreel statement inhoudt het waardevoller, of lijdt de artistieke kwaliteit er eerder onder?
- Vind jij eigenlijk dat literatuur moet bijdragen aan de oplossing van wereldproblemen (zie je antwoord bij punt 5)?
- Heeft Pfeijffer zijn doel bij jou bereikt met La Superba? En met Gelukszoekers?

Geef je oordeel, aan de hand van deze vragen, in een samenhangende tekst van 400-500 woorden.