De Kapellekensbaan: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Lezerservaring

De Kapellekensbaan is een bont boek, waarin van alles aan de orde komt. Sommige gedeelten zullen de lezer verbazen, sommigen zullen hem intrigeren, of irriteren, of ontregelen. Maar soms kun je als lezer opeens geraakt worden en ontroerd raken. Dat kan aan het onderwerp liggen, maar het kan ook door de stijl veroorzaakt worden, of door de combinatie.

Titel De Kapellekensbaan
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Lezerservaring
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus lezerservaring
Je leert reflecteren op het effect dat literatuur kan hebben op een lezer.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

Vraag 1

Herinner jij je een stukje in dit boek dat je in het bijzonder opviel, positief of negatief? Als je er een (of meer) kunt noemen, geef dan kort aan welk(e)  stukje(s) dat was (waren) en waar het hem in zat.


Vraag 2

De maker van deze opdracht had dat bij het stukje 'Meikevers' (p. 348-349 in zijn uitgave; ongeveer op driekwart van het derde hoofdstuk). In dat korte stukje staan zinnen die veel zeggen over het boek zelf, maar ook over zaken van leven en dood.
      a. Herlees dit stukje aandachtig en schrijf een bespreking van ongeveer 400 woorden, waarin je beschrijft welke gedachten en gevoelens het bij jou oproept.
      b. In 'Meikevers' zijn ook een paar zinnen gecursiveerd, omdat ze betrekking hebben op het Ondine-verhaal. Wat is de betekenis van deze zinnen in deze context?
      c. Lees nu het eerstvolgende Ondine-stukje: 'De bloem van Oscarke'. In hoeverre is dit een antwoord op 'Meikevers'?


Vraag 3

Voor de afronding van deze opdracht kun je kiezen tussen A en B:


Optie A

Je hebt nu wat langer stilgestaan bij een stukje uit De Kapellekensbaan dat jou werd aangereikt. Schrijf nu een korte bespreking – weer ongeveer 400 woorden – van een stukje dat je zelf gekozen hebt. Dat kan een stukje zijn dat je bij vraag 1 genoemd hebt, maar je mag ook een ander opvallend stukje nemen. Geef aan waarom je het kiest en wat het is dat je eraan opvalt.


Optie B

De Kapellekensbaan is zoals gezegd een bont boek, waarin van alles aan de orde komt. Zou het dan niet mogelijk zijn om een stukje te schrijven dat ergens in het boek ingelast kan worden? Een stukje in de trant van 'Meikevers' of van het stukje dat (of de stukjes die) jij bij vraag 1 genoemd hebt? Schrijf zelf zo’n stukje, en bepaal de plaats in het boek waar het zou kunnen worden ingelast.